Groen dient bezwaar in tegen nieuwe ontginningsplannen Vande Moortel

29 September 2016

Groen dient bezwaar in tegen nieuwe ontginningsplannen Vande Moortel

Tijdens de voorbije zomervakantie heeft steenbakkerij Vande Moortel een stedenbouwkundige aanvraag ingediend voor de ontginning van 18 ha Scheldemeersen in Eine en Nederename. Groen Oudenaarde gaat op de rem staan en dient een bezwaar in tegen de voorziene werken. Koen Roman: "Vande Moortel start binnen afzienbare tijd met de ontginning van 18 ha weilanden langs de Scheldeoevers van Eine en Nederename. Onder meer de laatste groene long van Eine zal daardoor verdwijnen. Het volledige gebied tussen de Ohiobrug, de Schelde, spoorlijn naar Gent en de achterkant van het containerpark worden ontgraven.  Het perceel weiland dat volgens ons eerder dit jaar door het OCMW veel te goedkoop aan de steenbakker werd verkocht maakt daar deel van uit." "Door het delfstoffendecreet werd deze zone enkele jaren geleden ingekleurd als kleiontginningsgebied. Op zich hebben we dan ook geen verweer tegen de werken zelf maar probleem is ook nu weer dat we met Groen vermoeden dat er een verborgen agenda achter de werken zit. Naast het afgraven van klei die hij nodig heeft voor de productie van zijn gevelstenen heeft Vande Moortel immers ook een aanvraag ingediend om zand te ontginnen tot 18 meter diep. Waarom vraagt een steenbakkerij zulke uitbreiding aan?" vraagt Roman, die er eerder dit jaar in slaagde een gepland baggerstort in een kleiput van Vande Moortel tegen te houden, zich af.

"Ik kan me geen enkele goede reden bedenken waarom een steenbakkerij 2,5 miljoen kubieke meter zand zou nodig hebben of het zou moeten zijn om evenveel troep te kunnen terugduwen onder de grond. Storten die veel geld opbrengen voor de eigenaar van de grond. We zien trouwens nu al op de terreinen van Vande Moortel enorme hoeveelheden zandoverschotten liggen. Daar is echt geen plaats meer voor bijkomende hopen. En dan heb ik het nog niet gehad over de impact op de mobiliteit die al die bijkomende transporten gaan geven. "

En de Groen politicus besluit: "Laat er echter geen misverstand over bestaan. We zijn niet tegen de ontginning van klei, Vande Moortel heeft die eerder rechtmatig verworven. Wel vinden we het niet kunnen dat hij ook nu weer het onderste uit de kan wil halen door een put te graven om nadien een stort van te maken. We zullen met de Groenfractie het Stadsbestuur de komende gemeenteraad dan ook vragen  de voorliggende vergunningsaanvraag niet goed te keuren. We gaan ervan uit dat ze ons,  de eerdere procedureslag rond het baggerstort indachtig , zullen volgen en deze keer wel gaan kiezen voor de volksgezondheid van de Oudenaardse burger."