Groen gekant tegen positief advies stadsbestuur voor kleiontginning Reytmeersen!

21 December 2011

Groen gekant tegen positief advies stadsbestuur voor kleiontginning Reytmeersen!

Het stadsbestuur van Oudenaarde zal een positief advies geven aan de Vlaamse regering voor de ontginning van de Reytmeersen in Welden. Dat antwoordde schepen van Ruimtelijke Ordening en Milieu Richard Eeckhaut op een vraag van Groen-gemeenteraadslid Elisabeth Meuleman. Meuleman reageert verontwaardigd. "Voor Groen Oudenaarde mag de aantasting van wat nog rest van de Scheldemeersen nu eindelijk eens stoppen", zegt Meuleman. "Vele overheden maakten al plannen om onze Scheldemeersen te beschermen, maar in de praktijk gebeurt nog steeds het omgekeerde. Noch het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (Vlaamse overheid), met als basisdoelstelling de duurzame bescherming van de vallei van de Bovenschelde, noch het Scheldevalleiproject (provinciebestuur Oost-Vlaanderen) worden nageleefd." Volgens schepen Eeckhaut is er "geen alternatief". Meuleman betwist dat: "Het delfstoffenplan gaat uit van een maximale inschatting van de behoeften aan klei, en houdt geen rekening met alternatieven van deze eindige grondstoffen."

"Bovendien werd in de plannen veel te weinig rekening gehouden met de hinder die de kleiontginning kan veroorzaken voor de inwoners van Welden en Nederename. De kleiontginnig kan ook de waterhuishouding behoorlijk verstoren, wat bijvoorbeeld voor boomkwekerij De Bock nadelige gevolgen kan hebben."

Meuleman: "Het stadsbestuur moet advies uitbrengen aan de Vlaamse regering tegen 9/01/2012. Hopelijk brengt het nieuwe jaar nieuwe inzichten en kan het stadsbestuur toch nog overtuigd worden om een negatief advies uit te brengen om zo, samen met de inwoners van Welden en de talrijke natuurliefhebbers die jaarlijks van het gebied genieten, te ijveren voor het behoud van de Reytmeersen."

Persmededeling 20 december 2011

Meer info:

Elisabeth Meuleman, gemeenteraadslid en Vlaams parlementslid

0473 41 61 47