Groen keurt nieuw politiereglement niet goed

30 Maart 2021

Groen keurt nieuw politiereglement niet goed

De partij Groen stemde als enige tegen het nieuwe politiereglement dat op de gemeenteraad werd goedgekeurd. ‘Wij kunnen ons niet vinden in de verlaging van de leeftijd voor GAS-boetes naar kinderen van 14 jaar,’ zegt Groen gemeenteraadslid Elisabeth Meuleman. ‘Zeker niet omdat er in het regelement staat dat een boete van 175 euro enkel aan minderjarigen zal worden uitgekeerd indien een poging tot bemiddeling via een bemiddelaar niet slaagt. Wat blijkt nu? Dat het arrondissement als sinds april 2020 geen bemiddelaar meer heeft en er ook geen vindt.’ Op de gemeenteraad van maandag lag het nieuwe politiereglement ter stemming voor. De partij Groen stemde om verschillende reden tegen. ‘Eerst en vooral vinden we het niet kunnen dat nu ook al veertienjarigen kunnen beboet worden als zij iets mispeuteren. Je kan niet verwachten van een veertienjarige dat die alle regels uit het politiereglement kent’ legt Meuleman uit. ‘Het reglement bestaat uit 130 artikelen met allerlei zaken die niet mogen. Kinderen moeten uiteraard aangesproken worden op hun gedrag, maar niet beboet en gesanctioneerd. Ze moeten in eerste instantie duidelijk leren wat kan en niet kan.’ ‘Bovendien staat in het regelement letterlijk in artikel 112 "(..) Bij minderjarigen, die de volle leeftijd van 14 jaar hebben bereikt op het tijdstip van de feiten, wordt de beslissing inzake het opleggen van een administratieve geldboete steeds voorafgegaan door een bemiddelingsaanbod. (..)". Wat blijkt nu uit een verslag van de provincieraad dat Groen kon inkijken? Dat er in Oudenaarde in 2020 significant minder bemiddelingsdossiers zijn opgestart om dat er sinds april 2020 geen bemiddelaar meer ter beschikking is. Verder voorziet de federale overheid ook dat GAS-boetes kunnen uitgeschreven worden voor verkeersovertredingen. Uit een recente bevraging door VIAS blijkt dat stilstaan of parkeren op het fietspad bij 36 procent van de bevraagde fietsers de grootste bron van frustratie is. Parkeren op voetpaden, zebrapaden of fietspaden, verbodsborden negeren en nog een aantal andere verkeersovertredingen kunnen ook via GAS geregeld worden. Oudenaarde weigert dit. Het wordt beschouwd als een ‘pestbelasting’ aldus de korpschef. ‘De wereld op zijn kop’ besluit Elisabeth Meuleman. In Oudenaarde is er een gedoogbeleid voor foutparkeerders en verkeersovertreders, kinderen worden wel aangepakt via de GAS-wetgeving. Dat is niet ons soort samenleving.’   Info voor de pers : 0473 41 61 47