Groen kiest voor een jachthaven met een veilige schoolomgeving en het behoud van de bomen

23 Mei 2020

Groen kiest voor een jachthaven met een veilige schoolomgeving en het behoud van de bomen

Het ontwerp voor de heraanleg van de jachthaven is klaar en wordt maandag aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. Het stadsbestuur wil alle bomen rooien om een kaaimuur te kunnen aanleggen. De weg aan de kant van de school wordt een toegangsweg in twee richtingen naar de nieuwe woningen op de Scheldekop. Groen Oudenaarde gaat hier absoluut niet mee akkoord.En we zijn niet alleen: 667 mensen ondertekenden tot op heden onze petitie voor het behoud van de bomen aan de jachthaven. De bomen zijn gezond, beschadigen het wegdek niet, doorstonden dit voorjaar meerdere stormen en zorgen voor schaduw in de zomer.Tijdens de gemeenteraad van maart leerden we dat ze weg moeten om een kaaimuur te bouwen. Met een muur zouden de oevers verstevigd worden. Maar daar zorgen deze bomen al tientallen jaren voor.Er is geen valabele reden om ze te kappen. Tussen de jachthaven en de school wordt de Trekweg Linkeroever een ontsluitingsweg naar de woningen die momenteel in aanbouw zijn op de Scheldekop. De school heeft langs deze trekweg echter meerdere toegangen. Het is niet te verantwoorden dat een weg in twee richtingen vlak tegen de schoolpoort ligt. Dit staat bovendien haaks op de intentie van de stad om van veilige schoolomgevingen een absolute topprioriteit te maken.Groen stelt daarom voor om van Trekweg Linkeroever een eenrichtingsstraat voor gemotoriseerd verkeer te maken en de straat in te richten als woonerf zodat de snelheid beperkt blijft. Op die manier blijft het verkeer voldoende ver van de school, is er plaats voor een wandelpad langs de jachthaven en kunnen de prachtige bomenrijen behouden blijven. En we gaan er uiteraard van uit dat het ontwerp op een volgende infovergadering aan omwonenden en betrokken zal voorgelegd worden.