Groen! niet akkoord met plannen voor NCMV-hallen

28 Juni 2009

Groen! niet akkoord met plannen voor NCMV-hallen

Persmededeling 26 juni 2009 Groen! niet akkoord met plannen voor NCMV-hallen Op de agenda van de gemeenteraad van 29 juni 2009 moet de aankoop van

een deel van de ex-NCMV-middenstandshallen, gelegen aan de Gevaertsdreef-Jacob Lacopstraat worden goedgekeurd. De stad wil het historisch waardevolle pand aankopen om er 40 gratis parkeerplaatsen te creëren.

Groen! is tevreden met de aankoop van de hallen, maar betreurt de beoogde bestemming, als parkeerterrein.

De NCMV-hallen maken deel uit van de Gevaertswijk. In de hallen was
de vroegere ververij van de Gevaertsfabriek gevestigd. De Gevaertswijk,
met de arbeidershuisjes, de NCMV-hallen, het voormalige gildenhuis "In
de Valk" en de Saffersfabriek, vormt een unieke en nog vrij intacte
getuigenis van het industriële textielverleden van onze stad in de 19de
eeuw. De hele wijk ademt als het ware zijn 19de eeuwse geschiedenis.

De huisjes, het gildenhuis, de Saffersfabriek en de
NCMV-hallen zijn allen opgenomen in de inventaris "Bouwen door de
eeuwen heen in Vlaanderen". Die inventaris werd opgesteld in opdracht
van de Vlaamse regering. Minister Van Mechelen (Open VLD) bevestigde
onlangs nog dat de inventaris bij het in voege treden van het nieuwe
decreet Ruimtelijk
Ordening ook effectief zal moeten gebruikt worden door steden en
gemeenten als beleidsinstrument om een beschermingsbeleid uit te
stippelen.
Toch verklaarde schepen Simoens (eveneens Open VLD) in een interview op
Radio Brouwer dat hij "natuurlijk het liefst tabula rasa wil maken met
de hallen, maar dat de gevel allicht zal moeten blijven staan. Maar dat
belet niet dat er parking kan komen met meerdere verdiepen."

"Absoluut een gemiste kans", zegt Groen!-gemeenteraadslid Elisabeth
Meuleman. "Kijken we maar eens naar onze buren: de stad Ronse heeft het
belang en de historische én economische waarde van zijn industrieel
erfgoed heel goed begrepen. Niet minder dan drie cultuur-economische
projecten zijn er in uitvoering op voormalige textielsites: de
Cultuurfabriek, Cultuursite De Ververij en het Ondernemerscentrum op de
vroegere Delbarsite. Verder staan nog het stadsvernieuwingsproject De
Kloef en het textielincubatie- en innovatiecentrum op de vroegere
Delghust Campus in de stijgers. Vijf projecten die de erfgoedkundige
waarde van historische sites respecteren maar er tegelijk voor zorgen
dat er een antwoord wordt gevonden voor de (economische) noden van de
stad vandaag. Ronse respecteert daarmee zijn verleden maar probeert met
een duidelijke visie zijn toekomst veilig te stellen."

"Ook in Oudenaarde slaat de economische crisis het zwaarst toe in de
klassieke sectoren (textiel- en metaalindustrie). Ook wij moeten op
zoek gaan naar tewerkstelling in nieuwe sectoren. Cultuur, toerisme en
sociale economie kunnen ook in Oudenaarde zorgen voor nieuwe jobs. De
Gevaertswijk heeft voor ons een enorm potentieel. Nu al hebben
verschillende gerenommeerde kunstenaars hun ateliers in de
Saffersfabriek. Cultuur zou op die plaats perfect kunnen samengaan met
nieuwe woonvormen, een congrescentrum in de mooie historische wijk..."

"De beslissing om in de historisch waardevolle Gevaertswijk een
parking met meerdere verdiepingen neer te poten is voor ons
onbegrijpelijk. Het is een kortzichtige beslissing en strookt
allerminst met een progressieve en toekomstgerichte economische visie
voor de stad en het streven van het bestuur naar een autoluw
stadscentrum", besluit het groen!e gemeenteraadslid.

Meer info:

Elisabeth Meuleman

Gemeenteraadslid

0473 41 61 47

Iets meer over de herbestemming van historische industriële gebouwen kan je hier lezen.