Groen opgetogen dat de crypte in Eine gerestaureerd zal worden

26 Juni 2013

Groen opgetogen dat de crypte in Eine gerestaureerd zal worden

Op 24 juni 2013 stemde de gemeenteraad unaniem in met het vooronderzoek dat moet leiden tot de conservatie van de Einse crypte en haar unieke muurschilderingen. Groen is uiteraard opgetogen dat hier eindelijk mee begonnen wordt. Een Gents architectenbureau voert onderzoeken uit en zal in samenspraak met Ruimte en Erfgoed, het vroegere Monumenten en Landschappen, kijken welke de beste techniek is om de muurschilderingen te bewaren. "In alle gevallen dienen de muurschilderingen een conservatiebehandeling te krijgen. De exacte behandeling zal afhangen van de gekozen optie", lezen we letterlijk in de nota van het architectenbureau. Zowel de kerkfabriek van Eine (de eigenaar), als het stadsbestuur (die de eigenaar op de zorg- en onderhoudsplicht kan wijzen) weten al tientallen jaren hoe uniek de crypte is. Al die tijd wisten ze ook dat de muurschilderingen (mede door een foute conservatiemethode) in zeer slechte staat verkeren. Groen wilde tijdens de gemeenteraad dan ook het antwoord op slechts één vraag: waarom hebben beide instanties gewacht op de vraag van Elisabeth Meuleman aan de bevoegde minister midden 2010 alvorens ze in gang schoten?

Hier kunnen jullie de integrale tussenkomst van Steven Bettens op de gemeenteraad lezen. Het is een overzicht van 20 jaar gemiste kansen, van aankondigingen dat de restauratie er zal komen terwijl er in werkelijkheid niets gebeurde.

Op mijn vraag waarom niet eerder gestart werd met de restauratie, kregen we evenwel geen antwoord. De schepen van Cultuur en de burgemeester antwoordden dat er vergaderingen hebben plaatsgevonden met o.a. het kabinet van de minister, Ruimte en Erfgoed en de kerkfabriek en dat de burgemeester ook een parlementaire vraag heeft ingediend. Dat klopt, maar al die feiten gebeurden pas nadat Elisabeth midden 2010 via de minister gevraagd had maatregelen op te leggen om een restauratiedossier op te starten (zie hier vraag en antwoord). Bovendien ging de parlementaire vraag van de burgemeester niet zozeer over de restauratie van de crypte. Zijn vraag trok het antwoord en het daarin vermelde initiatief van de minister in twijfel en stelde de zorg- en onderhoudsplicht in vraag (zie www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showSchriftelijkeVraag.action?id=603378).

Meer info: Steven Bettens, gemeenteraadslid Groen Oudenaarde, tel. 0474 88 19 54