Groen Oudenaarde bedankt naar jaarlijkse gewoonte de helden van de zorg.

22 Maart 2021

Groen Oudenaarde bedankt naar jaarlijkse gewoonte de helden van de zorg.

Zoals elk jaar sinds 2016 gaat het bestuur van Groen Oudenaarde op de Dag van de zorg langs bij de zorginstellingen in onze stad om het zorgpersoneel te bedanken. ‘Al van lang voor de coronacrisis staan we met ons team stil bij de enorme inspanningen die mensen in de zorg leveren. Met te weinig handen en personeel zetten zij zich zeven dagen op zeven in om onze zieken, ouderen of mensen met een beperking te verzorgen,’ zegt Groen gemeenteraadslid Eva Pycke. ‘Een job die heel veel vraagt en ondergewaardeerd wordt. We steken het zorgpersoneel dus elk jaar een hart onder de riem en ijveren tegelijk op nationaal niveau voor meer zorgverleners en een betere verloning.’ ‘De corona-crisis maakt dit alleen maar acuter’ vervolgt Groen-voorzitster en teamcoach voor het Wit-Gele Kruis An Verhasselt. ‘We staan onvoldoende stil dat zorgverleners hier hun eigen gezondheid op het spel zetten om voor anderen te zorgen. ‘Wij roepen iedereen dan ook op om de coronaregels te blijven opvolgen,’ zeggen de twee in koor. ‘Wij zien dagelijks hoe onze zorgverleners vechten om mentaal en fysiek niet te kraken onder deze gezondheidscrisis. We zijn het hen verschuldigd om nog even vol te houden.’