Groen! Oudenaarde juicht komst van nieuw bos in Oudenaarde toe!

13 December 2011

Groen! Oudenaarde juicht komst van nieuw bos in Oudenaarde toe!

Elisabeth Meuleman, Vlaams parlementslid van Groen! en gemeenteraadslid in Oudenaarde: "Ik juich toe dat er een extra bos in onze buurt bij is gekomen. Dit is een gedurfde manier om een groot probleem aan te klagen met een staaltje van burgerlijke ongehoorzaamheid: het bos in Vlaanderen zit in de problemen. De burgemeester geeft aan 'natuurlijk ook voorstander van extra bos te zijn'. Ik hoop dan ook dat hij dit bos zal behouden, dat kan heel eenvoudig." Op dit moment zou het gebied niet bestemd zijn voor bos. Op het gewestplan is de zone aangeduid als "Gebied voor Milieubelastende Industrieën" (zie . Echter, een GRUP (gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan) kan een wijziging maken aan het gewestplan. Als de burgemeester een echte voorstander is van extra bos én de intenties in het PRUP "Afbakening Kleinstedelijk Gebied Oudenaarde" wil nakomen, kan hij het bos met een GRUP behouden.

http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/gwp)
In het PRUP "Afbakening Kleinstedelijk Gebied Oudenaarde" staat op bladzijde 103 als motivatie voor de afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied: "De Scheldevallei neemt een belangrijke plaats in binnen het stedelijk gebied. De vallei is een belangrijke groenstructuur, die zijn belang heeft voor de beide zijden van de Schelde. De toegankelijkheid van de vallei is voor de inwoners van de linker- en de rechteroever dan ook van groot belang. Het gebruik en de perceptie van de Scheldevallei varieert naargelang men meer de kern van het stedelijk gebied nadert. In het randstedelijk gebied is de ecologische functie prioritair, met zachte recreatie als nevenfunctie." Het stuk grond ligt aan de rand van het stedelijk kerngebied maar wel binnen het afgebakende kleinstedelijk gebied. Een bos is hier dus zeker op zijn plaats.

Elisabeth Meuleman: "De burgemeester weet heel goed dat een GRUP een wijziging van het gewestplan kan inhouden. Het stadsbestuur wil immers de landbouwgronden ten noorden van de Bruwaan langs de N60 gebruiken als uitbreidingsgebied van de industriezone Bruwaan. Op het gewestplan zijn die gronden aangeduid als 'Agrarische Gebied'. Dus een wijziging kan wel voor een industrieterrein maar niet voor een bos? Dat toont aan hoe belangrijk bossen zijn voor onze burgemeester."

Lees hier hoe de overheid reageerde.

Meer info: Elisabeth Meuleman, 0473 41 61 47

(Foto Philippe Reynaert)