Groen Oudenaarde vraagt om duidelijkheid rond de bestemming van ingezameld textiel.

28 November 2013

Groen Oudenaarde vraagt om duidelijkheid rond de bestemming van ingezameld textiel.

Tim Vanderhaeghen agendeerde op de jongste gemeenteraad de textielinzameling op Oudenaards grondgebied. Tim Vanderhaeghen: "Het valt me op dat er op het Oudenaards grondgebied meer en meer containers geplaatst worden voor de inzameling van kledij. Inzameling van die oude lompen is de laatste jaren big business geworden waarbij het niet altijd even duidelijk is waar de opbrengsten van deze activiteiten naar toe gaan.""Wij vinden met Groen dat het stadsbestuur zijn bevolking duidelijk moet informeren over wat met hun ingezamelde kledij gebeurt. De mensen gaan er immers van uit een goed doel te steunen terwijl het textiel dikwijls afgevoerd wordt naar bijvoorbeeld de autoindustrie om er zetels van te vervaardigen. Het klopt dat bedrijven als Curitas en VTC, die de meeste containers op Oudenaards grondgebied hebben, wel een of andere NGO (

niet gouvernementele organisatie ?nvdr ) steunen, doch dat gaat het maar over een fractie van wat die kledij aan winsten voor die bedrijven genereert," vervolgt Vanderhaeghen.

"Naast die informatieplicht vinden we ook dat de stad een reglement moet opstellen dat in de toekomst enkel nog inzamelcontainers en ?acties toelaat van echte NGO's zodat Oudenaardse afgedankte kledij terecht komt daar waar ze het meest nodig is. Oudenaarde profileert zich, terecht, als sociaal voelende stad en is bezig met de wereldproblematiek. Ze maakten al een mooie aanzet met de FairTrade en de Schone Kleren campagne te ondersteunen. Ook deze stap past in dit kader"," besluit het Groen-raadslid.