Groen Oudenaarde wil nieuw beleidsplan voor sport

27 Augustus 2013

Groen Oudenaarde wil nieuw beleidsplan voor sport

Vorige week openbaarde Bloso zijn rapport over de beschikbaarheid van sportinfrastructuur in Vlaanderen. Oudenaarde kwam hier negatief in beeld met een tekort aan zwemaccomodatie en vooral een ontoereikend aanbod aan overdekte sportinfrastructuur. Tim Vanderhaeghen (gementeraadslid Groen): "Het stadsbestuur, bij monde van de schepen van Sport, greep dit rapport onmiddellijk aan om te pleiten voor extra voetbalterreinen. De locatie had men ook al snel gevonden nu een deel van de voormalige Kompas-camping aan de Donk opnieuw te koop zou komen. Groen volgt deze piste niet, wetende dat er sprake is van een aankoopsom van meer dan 2,5 miljoen euro voor het terrein. Dat, vermeerderd met de kosten voor de noodzakelijke infrastructuur, resulteert in een onverantwoorde uitgave in deze tijden. Wij vinden het opportuun om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden van het heropenen van de camping. Deze kan het verblijfstoerisme, waar Oudenaarde op inzet, alleen maar ten goede komen", aldus Vanderhaeghen."Bovendien wordt in het sportbeleidsplan van de stad duidelijk aangegeven dat de Donksite in het teken moet staan van stille recreatie: fietsen, wandelen, vissen en watersporten. Nu plotsklaps kiezen voor veldsporten getuigt van een manifest gebrek aan visie met betrekking tot de sport in Oudenaarde", vult Elisabeth Meuleman aan. "Als je kijkt naar de huidige locatie van de sportvelden in het centrum zijn daar beslist nog uitbreidingsmogelijkheden voor handen. De nieuwe inplanting van het zwembad en, waarom niet, de in onbruik geraakte terreinen van Santens genereren veel extra ruimte. Dit is trouwens de piste waarvoor schepen Simoens al geruime tijd in de commissies van sport pleit."

En Tim Vanderhaeghen besluit: "En als het sportbeleidsplan dan toch opnieuw bekeken wordt, vragen we met Groen dat er eindelijk meer aandacht komt voor de binnensporten. Uiteindelijk ging het Blosorapport hier ook over: Oudenaarde heeft veel te weinig ruimte voor zijn zaalsporters. Laat ons eerst dit knelpunt wegwerken en maak tegelijkertijd een masterplan op voor de volledige sportomgeving in het centrum van de stad. Ga hiervoor ook uit van de kindnorm want het zijn zij die in eerste instantie aan hun trekken moeten komen teneinde niet voortijdig af te haken in hun sportbeoefening."