Groen Oudenaarde wil subsidiereglement voor opruimen zwerfvuil

01 Mei 2010

Persmededeling 27 april 2010 Groen Oudenaarde wil subsidiereglement voor opruimen zwerfvuil Om het probleem van het zwerfvuil in Oudenaarde te bestrijden deed Groen gisteren een voorstel op de gemeenteraad om een subsidiereglement in te voeren dat het opruimen van zwerfvuil beloont. Verenigingen worden aangemoedigd om bermen in de gemeente te "adopteren". Ze engageren zich er toe om minstens twee maal per jaar die bermen op te ruimen, en kunnen op die manier een centje bijverdienen voor hun vereniging.

"Het probleem van het zwerfvuil is ondertussen genoegzaam bekend", zegt Groen-gemeenteraadslid Elisabeth Meuleman. "Het kwam al meerdere malen ter sprake op de gemeenteraad en vorige maand nog bevestigde schepen van Openbare Werken Guy Hove dat het probleem van het zwerfafval nog toeneemt en dat de hoeveelheid zwerfvuil dat door de gemeente wordt opgeruimd jaarlijks groter wordt." Het stadsbestuur staat weigerachtig tegenover het inzetten van nog meer gemeentelijke middelen om het zwerfvuil op te halen, omdat dit structureel niets oplost en, integendeel, mensen soms aanmoedigt om nog meer afval te storten, want "het wordt toch opgeruimd". Repressief optreden is niet altijd evident, want sluikstorters kunnen niet altijd worden geïdentificeerd en een actief vervolgbeleid vraagt ook enorm veel inzet van mankrachten.

"Met ons voorstel willen wij dan ook de kaart van sensibilisatie en preventie trekken", zegt Meuleman. "Een subsidiereglement voor verenigingen moet een stukje verantwoordelijkheidszin bij de bevolking leggen. Een groot aantal mensen, vaak jongeren, raken op deze manier actief betrokken bij het probleem." Ook andere gemeenten hebben dit al ingezien en voeren een actief preventiebeleid. Zo organiseerde de stad Geraardsbergen onlangs een "zwerfvuilcongres" om haar inwoners actief bij het probleem te betrekken, en vaardigden verschillende gemeenten, waaronder oa. Zwalm, Zedelgem, Tielt, Roeselare, Brasschaat, Mol, Genk,... subsidiereglementen uit om verenigingen die verantwoordelijkheid op nemen over een stukje berm in hun gemeente te belonen.

Het voorstel van Groen! werd door verschillende andere raadsleden van oppositie en meerderheid positief onthaald. Ook schepen Hove was het idee genegen en engageerde zich om het "constructieve voorstel" te bespreken op een volgende commissie.

Meer info: Elisabeth Meuleman, gemeenteraadslid, 0473 41 61 47