Groen pleit voor geluidsschermen langs de N60

14 Maart 2021

Groen pleit voor geluidsschermen langs de N60

Het debat over de doortrekking van de N60 woedt weer volop. Er liggen meerdere scenario’s op tafel. Buurgemeenten en actiecomités wijzen tracés af, anderen vragen zich luidop af of de doortrekking moet uitgevoerd worden. Voor Groen Oudenaarde is één zaak duidelijk: als de N60 rond Ronse er komt dan mag dat niet ten koste zijn van een verdere aantasting van de leefbaarheid bij ons en moeten er flankerende maatregelen getroffen worden. Geluidsschermen zijn een mogelijkheid. Met een kaartjesactie roept Groen ook omwonenden op maatregelen te vragen.“De N60 heeft de woonkernen van Bevere en Leupegem doormidden gesneden,” begint gemeenteraadslid en Leupegemnaar Steven Bettens, “De weg komt ook vlak langs het centrum van Eine en langs woonkernen in Mullem. Geluidsoverlast is vandaag al nefast voor de woonkwaliteit in de omgeving van de N60.”“Anderhalf jaar geleden werden de eerste nota's en nieuwste plannen voorgesteld," gaat het Groen raadslid verder, "Vandaag liggen er meerdere mogelijke tracés op tafel. Momenteel en nog tot 12 maart kan o.a. op het Administratief Centrum van Oudenaarde een tweede scopingnota geraadpleegd worden. In deze tweede scopingnota worden de mobiliteitsalternatieven uitgelegd, dat “zijn de verzamelde alternatieven die een oplossing kunnen bieden voor de verkeers- en leefbaarheidsproblematiek in en rond Ronse.” (https://www.rondronse.be/laatste-nieuws/tweede-scopingnota).”“Groen Oudenaarde is van mening dat een oplossing voor de verkeersleefbaarheid in en rond Ronse niet mag leiden tot een negatieve impact op de verkeersleefbaarheid in de ruimere omgeving,” stelt Bettens duidelijk, “De N60 is van de E17 in De Pinte tot de grens met Wallonië geselecteerd als een primaire weg type I, waarbij “het primeren van de gewestelijke verbindingsfunctie” geldt. Het blijft de doelstelling om met de doortrekking van de N60 een bovenlokale ontsluiting te realiseren waardoor een vlotte noord-zuidverbinding ontstaat tussen de E17, de E429 en zelfs de E42.”“De voltooiing van de N60 rond Ronse zal dus ongetwijfeld ook een invloed hebben op andere steden en gemeenten langs de N60,” besluit het Groen gemeenteraadslid, “Zowel het doorrijdend verkeer als de druk op de leefbaarheid zal toenemen. Vandaar dat wij flankerende maatregelen vragen en nogmaals bij de stad aandringen om te pleiten voor geluidsschermen bij de hogere overheden. Met een kaartjesactie hebben we ook inwoners in de onmiddellijke omgeving van de N60 geïnformeerd en hen er op gewezen dat ook zij deze maatregelen kunnen vragen.”Als bijlage vindt u het kaartje dat we verspreidden in woonbuurten langs de N60. Meer info op www.groenoudenaarde.be/N60