Groen-raadslid Eric Meirhaeghe ijvert voor een foto-evenement in de stad.

02 Mei 2021

Groen-raadslid Eric Meirhaeghe ijvert voor een foto-evenement in de stad.

“Fotografie is een populaire kunstvorm die veel beoefend wordt, waarvoor verschillende opleidingen zijn, maar die niet zoveel aandacht krijgt”, vindt Groen-raadslid Eric Meirhaeghe. Hij stelt daarom voor om een foto-evenement te organiseren. “Bij uitstek een evenement dat coronaproof, binnen en buiten kan georganiseerd worden”, zegt het raadslid,“waarbij zowel professionele artiesten, vrijetijdsfotografen, als cursisten uit de verschillende opleidingen kunnen betrokken worden. Een sprankel hoop in moeilijke tijden, waarbij cultuur en fotografie bij uitstek mensen troost kan bieden” “Oudenaarde wil beeldende kunst een prominentere plaats geven en dat is heel goed nieuws”, zegt Eric Meirhaeghe. “Dat men hiervoor eerst een duidelijke beleidsvisie wil ontwikkelen, is dan ook begrijpelijk. Dat men hierbij niet over een nacht ijs wil gaan en daarom oriënterende gesprekken met verschillende experten voert, eveneens.” Hij begrijpt dan ook de beslissing om grotere en permanente projecten, zoals de eerder door hem voorgestelde streetartevenementen, nog even uit te stellen. Kortlopende projecten moeten dan wel weer kunnen, meent het Groen-raadslid. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden, maar hij denkt hierbij vooreerst aan een evenement rond fotografie. Dit is een kunstvorm die veel beoefend wordt en waarvoor verschillende opleidingen zijn, maar die niet zoveel aandacht krijgt in Oudenaarde. Er werd wel al een paar keer een aanzet gegeven, maar veelal bleef dit beperkt tot het werk van een paar fotografen in één locatie. “Ik ben ervan overtuigd dat in relatief korte tijd een prachtig evenement met grote publieke belangstelling kan opgezet worden”, zegt Meirhaeghe,  “een fotofestival dat verschillende binnen- én buitenlocaties aandoet met een parcours dat de toeschouwer meeneemt langs verschillende beeldverhalen van zowel professionele artiesten, vrijetijdsfotografen, als cursisten uit de verschillende opleidingen.” “Het is bovendien de uitgelezen kans voor de fotografen om hun werk in de openbare ruimte te presenteren”, vervolgt hij. “Zonder twijfel zorgt dit voor een frisse dynamiek voor de Oudenaardse fotografie. Laten we hierbij ook niet vergeten dat onze stad een aantal extreem getalenteerde fotografen telt die her en der hun sporen al verdiend hebben.” Het aanstellen van één of meerdere curatoren die de nodige vrijheid én het vertrouwen krijgen van het bestuur, kan zo’n opzet alleen maar ten goede komen. “En waarom zou men hier geen link kunnen leggen met het sociaal en cultureel werk?”,  besluit hij,  “fotografen kunnen verhalen traceren vanuit diverse socio-culturele organisaties en instellingen die hiervoor openstaan. Fotoprojecten kunnen zo beelden laten zien die inspireren en ontroeren, maar ook confronteren en nieuwe vragen oproepen. Fotografie is een artistiek medium dat midden in de samenleving staat, daarom verdient het de nodige aandacht.”