Groen raadslid Tim Vanderhaeghen geeft de fakkel door aan Folke D’Haeyer

30 November 2016

Groen raadslid Tim Vanderhaeghen geeft de fakkel door aan Folke D’Haeyer

Op de gemeenteraad van december zal de Groen-fractie een nieuw gezicht kennen. Raadslid Tim Vanderhaeghen stelde na de raad van november zijn mandaat ter beschikking van de fractie. Vanderhaeghen doet een stap opzij om persoonlijke redenen. Folke D'Haeyer neemt zijn plaats in.Tim Vanderhaeghen werd in 2012 verkozen als opvolger van Rik T'Hooft zaliger en werkte vooral op thema's als jeugd, sport, recreatie en ondernemen. Nu zet hij een punt achter een korte, maar naar eigen zeggen leerrijke periode.

"Een functie waarvoor je bent verkozen, moet je voor de volle 100% kunnen uitoefenen. Een jong gezin, een fulltime job, een verbouwing en een groeiende onderneming (TimsTasting) maken de combinatie tussen werk en gezin stilaan onhoudbaar. Een mandaat als oppositieraadslid is heel tijdsintensief, zeker als je met grondige argumenten en met de nodige dossierkennis wil bijdragen aan de gemeenteraad of de commissies. Met maar 24 uren in een dag, moet je keuzes maken."

Folke D'Haeyer neemt de fakkel van Tim over. Folke is 28 jaar, jarenlang lid van de jeugdraad, initiatiefnemer van de 'Big Jump' voor propere rivieren in Oudenaarde en van de 'Skate Happening'. Deze zomer herstelde hij zelf een deel van het Oudenaardse skatepark. Als hersteller elektra vind je hem regelmatig op Repair Cafés. Hij  werkt als landmeter in de sporenbouw. Folke wil zich inzetten voor meer inspraak voor burgers en adviesorganen bij het beleid.

Fractieleidster Elisabeth Meuleman is tevreden dat Folke de handschoen opneemt: "Folke heeft veel voeling met de jeugd en is een wissel op de toekomst. Hij zal zich ongetwijfeld met veel enthousiasme inzetten voor de thema's jeugd, sport en participatie maar ook op vlak van ruimtelijke ordening en stedenbouw is hij door zijn studies erg beslagen. Een echte meerwaarde dus voor de Groen-fractie."

Groen houdt er aan Tim Vanderhaeghen hartelijk te bedanken voor zijn inzet de voorbije jaren. "Tim werkte hard de voorbije vier jaar, in niet altijd makkelijke omstandigheden. Wij danken hem voor zijn inzet," zegt voorzitter Steven Bettens. "Tim blijft bestuurslid in het partijbestuur van Groen. We zullen dus op zijn kennis en expertise kunnen blijven rekenen. Wij respecteren zijn keuze om meer tijd vrij te maken voor zijn gezin. Een keuze die we vanuit Groen alleen maar ten volle kunnen ondersteunen."