GROEN stapt naar Gouverneur

27 Maart 2013

GROEN stapt naar Gouverneur

Groen Oudenaarde maakt zich zorgen bij de geplande borgstelling door het OCMW om nieuwe leningen te financieren voor het AZO ( ). Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde

Wouter Decoodt (raadslid voor Groen in het OCMW): "Recentelijk besliste de raad van bestuur van het AZO om bijkomende leningen aan te gaan voor het uitvoeren van nieuwe investeringen aan en in het ziekenhuis. De banken vragen nu echter aan de Stad Oudenaarde om via het OCMW borg te staan voor een bedrag van maar liefst € 33 miljoen.

Opvallend is dat het AZO ervan uitgaat dat het voor het OCMW en de stad Oudenaarde een automatisme is om borg te staan voor dergelijk monsterbedrag. De OCMW-raad werd hier vooraf niet over ingelicht.

Inmiddels hadden we bijkomende vragen gesteld aan het OCMW-bestuur over betreffend dossier evenwel zonder voldoende gevolg. Zo willen we ondermeer inzage hebben in de afgesloten leningsovereenkomsten tussen het AZO en de banken Belfius en KBC. Ook het inzien van het businessmodel dat aangeeft dat de geplande investeringen kunnen doorgaan zonder opnieuw de ligdagprijzen te moeten verhogen is voor ons onontbeerlijk. We willen immers niet dat het opnieuw de burger is die de extra kosten moet ophoesten."

"En daar heeft Groen het zeer moeilijk mee, want cijfers tonen aan dat het ziekenhuis van Oudenaarde na het UZ Gent voor patiënten nu reeds het duurste is van Oost-Vlaanderen (zie tabel, cijfers 2012 ? bron: Ministerie van Volksgezondheid)," aldus nog Decoodt .

"Meer nog, als het AZO over kop zou gaan is het zo dat het OCMW en daarmee de stad Oudenaarde als borgsteller zou opdraaien voor de claims van de schuldeisers. We vinden het dan ook uiterst jammer dat een gebrek aan transparantie ons dwong om naar de gouverneur te stappen. We hebben hem per brief gevraagd om de genomen OCMW-raadsbeslissing tot goedkeuring van de borgstellingen te schorsen tot we inzage gekregen hebben in het volledige dossier. Pas dan kunnen we zeker zijn dat de Oudenaardse burger niet moet opdraaien voor de geplande investeringen", besluit het Groen-raadslid.

Meer info: Elisabeth Meuleman ? 0473 41 61 47

Ziekenhuis                                Stad                  Ligdagprijs

Universitair Ziekenhuis                      Gent                        € 614,11

AZ Oudenaarde                                     Oudenaarde         € 428,67

O.-L.-Vrouwziekenhuis                      Aalst                       € 414,47

AZ Jan Palfijn                                         Gent                        € 413,78

AZ Lokeren                                             Lokeren                  € 384,16

AZ Maria Middelares                            Gent                        € 378,62

AZ St.-Lucas                                           Gent                        € 378,08

St.-Vincentius                                        Deinze                    € 373,51

AZ Nikolaas                                            St.-Niklaas            € 362,02

AZ St.-Elisabeth                                   Zottegem             € 350,74

AZ Glorieux                                             Ronse                     € 348,82

Algemeen Stedelijk Ziekenhuis      Aalst                       € 342,24

AZ St.-Blasius                                        Dendermonde     € 302,16