Groen verzet zich tegen halvering mantelzorgpremie

24 November 2016

Groen verzet zich tegen halvering mantelzorgpremie

Het OCMW is van plan de mantelzorgpremie in Oudenaarde te halveren van 619 naar 300 euro per jaar. Het argument voor deze halvering is dat met hetzelfde geld meer mensen kunnen bediend worden, en dus moet iedereen het maar met een halve premie stellen. 'Onaanvaardbaar' vinden ocmw-raadslid Wouter Decoodt en gemeenteraadslid Elisabeth Meuleman van Groen.   De partij Groen en hun onderafdeling Groenplus voerden vorig weekend nog actie voor een betere ondersteuning van mantelzorgers. Ouders zorgen dag in dag uit voor een kind met een beperking, kinderen nemen de zorg op voor hun ouders, ouderen zorgen voor een zieke partner?De overheid verwacht steeds meer dat mensen zorg opnemen voor een hulpbehoevend familielid. De wachtlijsten voor het rusthuis of voor voorzieningen voor mensen met een beperking zijn immers vaak ellenlang.

 

Het is dan ook een totaal verkeerd signaal om te besparen op de ondersteuning van mantelzorg, in plaats van die ondersteuning verder uit te breiden. 'Het is een goede zaak dat het stadsbestuur de criteria voor het toekennen van de premie wil verruimen, maar dan moet de schepen van sociale zaken ook maar het budget optrekken. Nu wordt 30.000 euro voorzien in de OCMW-begroting voor de mantelzorgpremies Op een stads- en OCMW-begroting van meer dan 50 miljoen €  is dat een kleine kostenpost. Het stadsbestuur kan de toelage aan het OCMW makkelijk met 30.000 euro verhogen om meer mensen een even hoge premie te geven, in plaats van de mantelzorgers 300 euro per jaar te doen inleveren. Mantelzorgers zorgen immers sowieso voor een besparing voor de overheid, want ze nemen meestal een immense zorgtaak op zich en worden daar niet voor verloond. Dan ook nog eens op hun premie beknibbelen is echt te gek voor woorden,' vindt Decoodt.

 

 

Groen zal dit op de OCMW-raad en op de gemeenteraad op tafel leggen. 'Ook op de gemeenteraad moet dit aan bod komen. Het is de stad die het OCMW betoelaagt, de stadsfinanciën laten zeker toe dat een bedrag voorzien wordt zodat meer mensen de mantelzorgpremie ontvangen' zegt Groen fractieleider Elisabeth Meuleman. Groen wil ook een mantelzorgloket. 'Dat is één duidelijk aanspreekpunt waar mantelzorgers met al hun vragen terecht kunnen' licht Meuleman toe. 'Ze worden er wegwijs gemaakt in de mogelijkheden voor ondersteuning. Nu ziet de mantelzorger door het bos de bomen niet meer en verdrinkt hij in het papierwerk. De zorg voor iemand opnemen is vaak al zwaar en uitputtend genoeg, zowel fysiek als emotioneel. Het kan niet zijn dat de mantelzorger dan nog eens verloren loopt in de hulpverlening en de puzzelstukken voor de juiste hulpverlening en zorg zelf bij elkaar moet zoeken. Hij moet daarbij zo goed mogelijk en proactief geholpen worden, en zo'n mantelzorgloket is daarbij een goede eerste stap.

 

De groenen leggen de mantelzorgpremie en het mantelzorgloket ter bespreking voor op de eerstkomende ocmw- en de gemeenteraden.

 

 

 

Meer info :

Wouter Decoodt : 0486 37 49 03

Elisabeth Meuleman : 0473 41 61 47