Groen vindt plan voor heraanleg van de Markt weinig gedurfd

06 Februari 2010

Permededeling 5 februari 2010 Groen vindt plan voor heraanleg van de Markt weinig gedurfd"Zowel de Markt als de kleine markt krijgen een heel mooie opfrisbeurt, maar aan de mobiliteitsproblematiek verandert er niets ten goede", stelt Groen-voorzitter Steven Bettens. "De Broodstraat, Hoogstraat en Nederstraat, dit zijn de drie centrale winkelstraten, zullen een constante verkeersstroom moeten verwerken. Bovendien zal de Hoogstraat tijdens aanvang en einde van school compleet geblokkeerd zijn."

"Het stadsbestuur gaf opdracht de Markt te hertekenen. Wanneer het bestuur het voorgestelde plan laat uitwerken, zullen we een heel schoon en aantrekkelijk marktplein krijgen dat voor een deel parkeervrij wordt", aldus Steven Bettens. "Dat juichen we uiteraard toe. Maar een van de belangrijkste vereisten, zowel van de vele inwoners die een ideeënkaartje hebben ingezonden als van het stadsbestuur zelf, is dat de Markt en de directe omgeving autoluwer en meer verkeersleefbaar worden. Door het voorliggende plan zullen echter nog meer auto's de Markt op kunnen."

"De verandering van rijrichting in de Broodstraat, creëert immers een extra toegang tot de Markt. Studiebureau's stellen dat de as Broodstraat - Markt - Nederstraat niet zal gebruikt worden voor doorgaand verkeer van de Bergstraat naar Bevere. Op wat baseren zij zich om deze uitspraak te doen? Waar auto's mogen rijden, zullen er auto's rijden. Daar kunnen computermodellen niet tegen op. Daarbovenop komt dat er voor de andere toegangswegen tot de Markt geen enkele maatregel werd genomen om het doorgaand verkeer van de Markt weg te houden. De chaos in de Minderbroederstraat, Markt, Hoogstraat en Tacambaro zal tijdens de aanvang en einde van de lestijden niet te overzien zijn wanneer auto's, bussen en fietsers in beide richtingen gebruikmaken van deze straten. Fietsers zullen, tot ergernis van automobilisten en buschauffeurs, en ten koste van hun eigen veiligheid, meer dan ooit een levend schild zijn."

"Wanneer het stadsbestuur een autoluwer plein wil, moet het er voor zorgen dat er minder wagens dat plein op kunnen en dat zij die zich er op bevinden, er snel weer af kunnen", besluit Steven Bettens, "Wanneer voorliggend plan gevolgd wordt, krijgen auto's nog meer de kans zich naar de Markt te begeven. Een dergelijk plan getuigt van weinig durf."

Meer info voor de pers

Steven Bettens, voorzitter, 055 30 08 37

Elisabeth Meuleman, gemeenteraadslid, 0473 41 61 47