Groen vraagt dat het stadsbestuur dringend werk maakt van een fietsstallingenplan

12 November 2012

Groen vraagt dat het stadsbestuur dringend werk maakt van een fietsstallingenplan

Persmededeling 8 november 2012 Groen vraagt dat het stadsbestuur dringend werk maakt van een fietsstallingenplan"Oudenaarde promoot zichzelf graag als fietsstad. We hebben de indruk dat ons stadsbestuur hiermee vooral een stad voor fietsers als Tom Boonen en andere Cancellara's voor ogen heeft", begint Steven Bettens, voorzitter van Groen Oudenaarde. "Want voor de functionele fietsers, zij die hun fiets gebruiken om naar de school of het werk te rijden of om hun boodschappen te doen, is er nog steeds onvoldoende aandacht. Na de heraanleg van het Tacambaroplein is het er voor fietsers nog onveiliger geworden, de oversteek aan de kerk in Leupegem blijft een doorn in het oog en deze week werd nog maar eens duidelijk gemaakt hoe slecht de fietsstallingen aan het station zijn. Fietsen worden er gestolen of beschadigd. Ook vanavond verliet een jongen de stalling met zijn verhakkelde fiets. De stallingen aan het station zijn 'voorwielplooiers': je kan enkel je voorwiel vastmaken aan de stalling; een stamp tegen de fiets en het voorwiel is kapot. Goede fietsstallingen moeten 'aanleunbeugels' hebben: daar kan je je fiets tegen plaatsen en met het kader aan vastmaken. Meteen zal het aantal diefstallen teruggedrongen kunnen worden. Nu kan je veel fietsen gewoon met slot en al meenemen."

Bettens vervolgt: "Het stadsbestuur is verantwoordelijk voor de fietsenstallingen aan het station en niet de NMBS. Het is het stadsbestuur dat er moet voor zorgen dat fietsers veilig hun rijwiel kunnen achterlaten. Reeds jaren vragen Jong Groen, Groen en de Fietsersbond om goede én veilige fietsstallingen. Op 29 maart 2010 was er het burgerinitiatief van Jong Groen: Jong Groen voorzitter Pol Reynaert kwam toen op de gemeenteraad een pleidooi houden voor meer en betere fietsstallingen in het algemeen en veilige fietsstallingen aan het station in het bijzonder. Zowel de bevoegde schepen als de burgemeester reageerden en erkenden dat er inderdaad (goede) fietsparkeerplaatsen ontbreken en lieten verstaan dat er niet zal gewacht worden op de herziening van het mobiliteitsplan. De burgemeester bevestigde dat er een plan zal uitgewerkt worden met daarin doelstellingen op korte, middellange en lange termijn. We zijn ondertussen 2012. Het antwoord 'We zijn er mee bezig' volstaat al lang niet meer."

"Groen en Jong Groen dringen er op aan dat het stadsbestuur onmiddellijk werk maakt van een plan voor meer en goede fietsenstallingen. Met het Fietsvademecum van de Vlaamse Overheid als leidraad en het advies van de lokale representatieve verenigingen is dit geen moeilijke opdracht," besluit Steven Bettens.

Meer info: Steven Bettens, [email protected]