Groen vraagt dringend zekerheid voor muziekonderwijs in Oudenaarde

16 November 2013

Groen vraagt dringend zekerheid voor muziekonderwijs in Oudenaarde

Eigenlijk mogen onze kinderen geen les meer krijgen in de huidige lokalen van de muziekschool. Dat zegt de Vlaamse overheid, die de muziekacademie twee opeenvolgende negatieve doorlichtingen gaf. Volgens de  doorlichting in maart 2012 en maart 2013 voldoet de huidige school niet inzake hygiëne, veiligheid en bewoonbaarheid van de lokalen. De lessen mogen dit schooljaar enkel nog plaatsvinden in de oude gebouwen omdat de stad begonnen is met de nieuwbouw. Alleen liggen de werken voor de nieuwbouw al maanden stil en vreest Groen dat de nieuwe muziekacademie niet klaar zal zijn op 1 september 2014. "De werken voor de nieuwbouw van de muziekacademie liggen al maanden stil", zegt Steven Bettens, gemeenteraadslid voor Groen. "Midden september heeft de aannemer laten weten dat hij niet door wil gaan met de ruwbouw- en stabiliteitswerken. Er zouden reeds vanaf de start van de werken in april 2013 discussies zijn tussen de aannemer en het stadsbestuur over de precieze uitvoering van de werken. Hierdoor liep alles al vertraging op. Sedert september liggen de werken volledig stil. Het schepencollege heeft een paar weken geleden besloten het contract met de aannemer te verbreken. De kostprijs zal gigantisch zijn. De raming voor de ruwbouw- en stabiliteitswerken was reeds met 17,86 % overschreden. De gerechtskosten en de zoektocht naar een nieuwe aannemer zijn wellicht maar een paar van de kosten die de totaalprijs nog zal doen toenemen." "Maar het meest acute probleem is dat de nieuwe muziekacademie zo goed als zeker niet klaar zal zijn op 1 september 2014. Voor de complete afwerking van het gebouw zijn 280 kalenderdagen voorzien. Sedert de start van de werken heeft de aannemer slechts 18 van de 102 werkdagen gewerkt. Wanneer de werken zullen worden verdergezet is koffiedik kijken. Wij vrezen dat de nieuwe muziekacademie niet klaar zal zijn op 1 september 2014, de dag dat het nieuwe gebouw voor de Vlaamse overheid gereed moét zijn. Waar zullen de kinderen van de muziekschool les moeten volgen aangezien de huidige gebouwen niet meer voldoen volgens diezelfde Vlaamse overheid?," vraagt Steven Bettens zich af.

Groen vraagt meer visie bij het stadsbestuur en vraagt om het patrimonium proactief te beheren. "We moeten vaststellen dat de lijst met projecten met hoge meerkosten en/of vertragingen alsmaar langer wordt. We denken hierbij onder andere aan de recente werken op de Wolvenberg, het woon-, leef- en zorgcentrum in Eine en de heraanleg van het Tacambaroplein. We vragen ons af of met de start van het dossier voor de nieuwe muziekacademie niet veel te laat werd begonnen waardoor hals over kop moest gewerkt worden. Reeds jaren is het stadsbestuur op de hoogte dat de huisvesting niet ideaal is. Het lijkt erop dat er eerst een negatieve doorlichting van de Vlaamse overheid moest komen om in gang te schieten."

"Het stadsbestuur moet tijdig uitkijken naar een voorlopig onderkomen voor de leerlingen van de academie," besluit het Groen-raadslid, "want als blijkt dat de nieuwbouw niet klaar is tegen 1 september is het maar de vraag of de Vlaamse overheid de stad nog maar eens een jaar respijt zal geven."

Steven Bettens, 0474 88 19 54