Aandacht voor de fietser bij wegenwerken

08 December 2020

Aandacht voor de fietser bij wegenwerken

De Kortrijkstraat kreeg een nieuw wegdek vanaf de kerk in Bevere tot aan de voormalige herberg ‘A la Belle Hotesse’. Voor de school en onmiddellijke omgeving is dit een grote verbetering. De fietser bleef echter in de kou staan. Het gemotoriseerd verkeer kreeg een mooie laag asfalt, de fietsers moeten verder blijven rijden op de smalle strook beton die zich in een slechte staat bevindt. Alweer! Groen zal op de volgende gemeenteraad voorstellen dat vanaf nu in de bestekken van bulkaanbestedingen voor wegrenovatie steeds het fietspad mee wordt vernieuwd.“De stad heeft van veilige schoolomgevingen een topprioriteit gemaakt,” steekt Groen gemeenteraadslid Steven Bettens van wal, “en dat kunnen we alleen maar toejuichen. KBO Bevere moest even wachten omdat de staat van het wegdek er te slecht bleek om de wegmarkeringen duurzaam aan te brengen. De voorbije week werd dat wegdek vanaf de kerk in Bevere tot aan de voormalige herberg ‘A la Belle Hotesse’ helemaal vernieuwd.”“Helemaal vernieuwd?”, stelt Bettens zichzelf de vraag, “Neen hoor! Er zijn nog steeds scheuren en putten in de betonplaten van het fietspad en de ene betonplaat ligt nog steeds hoger dan de andere. Hier en daar kreeg het fietspad wel een nieuwe laag verf en hierbij werden putjes en scheuren netjes mee geverfd... Maar nog altijd moeten fietsers de slechte staat van het fietspad blijven ondergaan.” Niet het enige voorbeeld“Alweer,” gaat het raadslid verder, “dit is het zoveelste voorbeeld van een vernieuwde rijweg waar enkel gedacht werd aan het gemotoriseerd verkeer, terwijl de fietsers naast die rijweg op een fietspad in slechte staat moeten blijven verder rijden. De Oudstrijdersstraat en Ohiostraat in Nederename kregen een nieuwe laag asfalt. Het fietspad in beton en mét scheuren en putten werd ongemoeid gelaten. In 2016 stelden we een dossier1 op waarin we meerdere voorstellen deden om het comfort voor de fietser langs die straten te verbeteren. Er werd geen gehoor aan gegeven. Net hetzelfde in Bevere: het deel voor gemotoriseerd verkeer van de Wortegemstraat kreeg tot aan de grens met Moregem een nieuwe laag asfalt. Het fietspad verkeert er in een heel slechte staat. Na onze herhaaldelijke vraag op de gemeenteraad werden (enkel) de slechtste stukken van het fietspad aangepakt.”Voorstel op de gemeenteraad“Niet enkel verkeersveilige schoolomgevingen zijn een topprioriteit voor ons stadsbestuur,” besluit Bettens, “Ook verkeersveiligheid voor fietsers blijft een prioriteit. Daar laat onze stad nog al te vaak een steek vallen. Op de gemeenteraad van einde november zullen we niet enkel vragen om ook bovengenoemde fietspaden te vernieuwen maar tevens het voorstel doen de bestekken voor bulkaanbestedingen aan te passen zodat in de toekomst de fietspaden onmiddellijk mee vernieuwd worden.”Het dossier is raadpleegbaar via https://www.groenoudenaarde.be/herinrichting_oudstrijdersstraat_ohiostraat