Groen vraagt uniforme, verkeersveilige schoolomgevingen

01 December 2018

Groen vraagt uniforme, verkeersveilige schoolomgevingen

Groen Oudenaarde roept het stadsbestuur dringend op om de veiligheid aan schoolomgevingen te verhogen. Dat kan door de invoering van schoolstraten, waarbij de straat telkens bij het begin en aan het einde van de schooltijd wordt afgesloten voor verkeer. Deze maatregel maakt schoolomgevingen echter niet veilig doorheen de rest van de dag, bijvoorbeeld op de middag. Daarom roept Groen het stadsbestuur op om aan alle scholen uniforme, veilige omgevingen te creëren.  

‘Leerlingen van de KBO-school Smallendam voerden actie voor een veilige schoolomgeving nadat de 9-jarige Manon bijna door een auto van de weg werd gemaaid. Aan KBO-Bevere werd een meisje bijna slachtoffer van een auto-ongeval. Maar ook in Eine, aan de Broebelschool of De Vier Tuinen,… laat de verkeersveiligheid nog de wensen over’ zegt Groen gemeenteraadslid Elisabeth Meuleman. Er is dringend nood aan een grondige herziening van het mobiliteitsplan in Oudenaarde, waarbij zachte weggebruikers voorrang krijgen op de auto. In afwachting van zo een herziening kunnen op korte termijn al een aantal maatregelen genomen worden.’

‘Zo vragen wij om meer schoolstraten in te richten. Dat kan echter niet aan alle scholen. Vandaar dat Groen voorstelt om, in navolging van steden zoals Aalst, schoolomgevingen uniform aan te duiden. Aan elke school worden volgende maatregelen genomen: ter hoogte van de schoolpoort wordt het wegdek over een tiental meter in een uniform kleur geverfd. Aalst bijvoorbeeld koos voor groen omdat het een zachte kleur is die elders niet in het verkeer voorkomt. Over enkele tientallen meters langs beide zijden van de schoolpoort worden gekleurde beugels aangebracht. Zo voorkom je dat kinderen over die lengte - behalve op het zebrapad aan de schoolpoort zelf - kunnen oversteken én dat auto's kunnen parkeren op het voetpad. Voor en na het groen geschilderde wegdek wordt in zeer grote letters ‘SCHOOLZONE’ op het wegdek geschilderd. Elke schoolzone is bovendien zone 30, en wordt nog eens aangeduid met grote verkeersborden in beide richtingen met 'Schoolzone. Matig uw snelheid'. Waar nodig en mogelijk worden voetpaden verbreed en parkeerplaatsen afgeschaft.’

‘Dergelijke uniformisering verhoogt de herkenbaarheid van de schoolomgeving drastisch. In Aalst ging deze uniformisering bovendien gepaard met sensibiliseringscampagnes voor ouders en grootouders. Tegelijkertijd stelde de stad een educatieve verkeerskoffer samen om kinderen vertrouwd te laten worden met de verkeerswerkelijkheid. Ook dat kan Oudenaarde doen ter ondersteuning van scholen,’ besluit Meuleman.

Groen zal het voortel op volgende gemeenteraad voorleggen en hoopt dat de nieuwe bestuursploeg er van bij de start mee aan de slag gaat.