Groen vraagt veilige oversteekplaats in Leupegem als kerstcadeau op laatste gemeenteraad

15 December 2012

Persmededeling 15 december 2012 Dat bij Elisabeth Meuleman en Groen Oudenaarde het kerstreces nog niet ingezet is valt af te lezen uit de agenda van de gemeenteraad van komende maandag. Meuleman laat twaalf punten toevoegen aan de agenda.Opvallend is dat de veilige oversteekplaats van de N8 te Leupegem ? altijd een strijdpunt voor Groen in Oudenaarde geweest - opnieuw geagendeerd wordt.

Elisabeth Meuleman: "Aanleiding om dit punt op de agenda te plaatsen is een recent collegebesluit van de stad Geraardsbergen waar men met een analoog probleem kampt. Daar heeft burgemeester Guido De Padt besloten niet langer te wachten op het Vlaams gewest om noodzakelijke infrastructurele ingrepen uit te voeren op de "dodenweg" N42. Daarmee doet De Padt wat volgens de Oudenaardse burgemeester onmogelijk is: als stad zelf ingrepen uitvoeren op een gewestweg."

Steven Bettens (voorzitter Groen Oudenaarde): "Wij hebben de voorbije weken juridisch onderzocht hoe de vork aan de steel zit. We zijn te rade gegaan bij de Afdeling Wegen en Verkeer van het Vlaams gewest. De conclusie is duidelijk. Oudenaarde mag in het kader van de openbare veiligheid zelf ingrepen aan gewestwegen uitvoeren indien de Afdeling Wegen en Verkeer deze aanvaardt. Maar wat bleek: het stadsbestuur heeft tot op heden aan de Vlaamse overheid nog nooit gevraagd zelf maatregelen te mogen nemen die de veiligheid verhogen."

"We hopen maandag het engagement te krijgen van het college dat dit zwarte punt in de nieuwe legislatuur onmiddellijk wordt aangepakt," besluit Meuleman. Het zou alvast een mooi kerstgeschenk zijn voor alle fietsers, voetgangers en inwoners van Leupegem die hier de gewestweg moeten oversteken." Elisabeth Meuleman Gemeenteraadslid Oudenaarde - Fractieleidster Groen in het Vlaams Parlement