Groen wil actieplan tegen eenzaamheid

28 September 2019

Groen wil actieplan tegen eenzaamheid

‘Eenzaamheid is een complex en onderschat probleem’ zegt Groen-raadslid Eric Meirhaeghe die maandag op de gemeenteraad het Oudenaardse stadsbestuur oproept om een omvattend actieplan tegen eenzaamheid uit te werken. ‘Uit het recentste Nationaal Geluksonderzoek blijkt dat bijna de helft van de Belgen zich eenzaam voelt (46%). Bij jongvolwassenen onder de 34 jaar is dat zelfs meer dan de helft (54,5%). Ook nieuwkomers hebben het vaak moeilijk om een sociaal netwerk uit te bouwen. Het probleem beperkt zich dus zeker niet tot senioren alleen.’ Uit gesprekken die hij met verschillende mensen, groepen en gemeenschappen voerde, blijkt dat de vraag naar daadwerkelijke actie groot is.‘Een voorbeeld van een goede aanpak is het Brugse actieplan ‘Vierkant tegen eenzaamheid’. Het kwam tot stand na een startconferentie waarbij heel wat diensten en organisaties werden betrokken,’ vervolgt Meirhaeghe. ‘Eenzaamheid is immers een probleem dat een stad of OCMW niet alleen kan aanpakken. Er is een ruimere aanpak nodig. Stadsdiensten, maar ook bewoners, verenigingen en vrijwilligersorganisaties, buurt- of thuiszorg, mantelzorgers, parochies, scholen, artsen, Kind en Gezin, … moeten betrokken worden.’Groen stelt daarom voor om een Oudenaards actieplan tegen eenzaamheid op te stellen, om daarvoor een startconferentie te organiseren, en om via een oproep voorstellen en ideeën te verzamelen om de startconferentie aan te wakkeren.‘We willen het thema ‘eenzaamheid’ echt doen leven in de stad’ besluit Eric Meirhaeghe. ‘Het mag geen taboe meer zijn. In een zorgzame stad moet dit hoog op de agenda staan.’