Buurtcomposteren in de stad

30 Januari 2021

Buurtcomposteren in de stad

De partij Groen wil dat ook Oudenaarde een systeem van buurtcomposteren op poten zet. Groenraadslid Elisabeth Meuleman stelt hierover een vraag op de gemeenteraad. De partij verdeelt ook postkaarten in het centrum van de stad. Groen vraagt om de postkaarten terug te bezorgen als je het idee van buurtcomposteren genegen bent. Zo willen ze polsen of er draagvlak is en zoeken vrijwilligers. Wil jij graag vrijwilliger zijn en een buurtcomposteerplaats mee beheren? Vul dan de postkaart in en/of mail naar [email protected].  ‘Bij buurtcomposteren werken meerdere huishoudens samen om compost te maken,’ legt Meuleman uit. ‘Dat kan in compostbakken bij buurttuinen, wijkparkjes of andere centrale punten in een straat, buurt of wijk. Er wordt gewerkt met vrijwilligers die de compostplekken willen beheren. Buurtcomposteren heeft een ecologisch en een sociaal effect. Het werkt sensibiliserend en zorgt voor meer sociale samenhang en betrokkenheid bij de buurt.’ ‘In Oudenaarde wordt GFT afval niet apart opgehaald,’ vervolgt Meuleman. ‘Voor mensen die in het buitengebied wonen of met een grote tuin geeft dit weinig problemen : zij kunnen thuis composteren. Mensen in de stad, in een rijhuis of appartement hebben die mogelijkheid niet. Het gevolg is dat groenten- en fruitafval in de restafvalcontainer moet. Weinig ecologisch, want deze fractie is ‘recycleerbaar’ en hoort dus niet thuis bij restafval, en een dure zaak voor de stadsbewoner. Die betaalt voor zijn afval per gewicht en GFT is een ‘gewichtige’ afvalfractie.’ ‘Er zou kunnen gekozen worden voor de organisatie van aparte ophaling van GFT. Daar zijn een aantal nadelen aan : duur voor de gemeentes, in de zomer composteren de fracties en de gft zakjes snel. Gevolg : geurhinder, zakjes die doorscheuren.. Groen vraagt dus om, in navolging van verschillende andere steden en gemeenten in Vlaanderen, om de organisatie van buurtcomposteren ernstig te onderzoeken en op de beste werkende manier te organiseren. Meer informatie : Elisabeth Meuleman - 0473 41 61 47