Groen wil dat stad en politie strijd tegen fietsdiefstallen opvoeren

09 September 2021

Groen wil dat stad en politie strijd tegen fietsdiefstallen opvoeren

De voorbije jaren stelden we meermaals, zowel tijdens de gemeenteraad als tijdens de politieraad, de vraag om op te treden tegen fietsdiefstallen en deden we voorstellen voor kwaliteitsvolle fietsparkeerplaatsen. Het aantal diefstallen aan het station maar ook elders in de stad blijft problematisch. Fietsen die met een stevig slot zijn vastgemaakt, verdwijnen. Dit is niet het werk van iemand die vlug even een fiets ‘leent’ en  DIE een paar honderd meters verder weer achterlaat. Groen vraagt dat de stad en de politie een plan uitwerken om de fietsdiefstallen aan te pakken. Als je je als fietsstad wil profileren moet je er ook voor zorgen dat fietsen veilig kunnen achtergelaten worden. “Al jaren zijn fietsdiefstallen een groot probleem in onze stad, niet enkel aan het station maar overal in de stad,” steekt Groen raadslid Elisabeth Meuleman van wal, “Fietsen die dubbel zijn vastgemaakt worden voor de woning gestolen (het overkwam mijn zoon). Afgelopen weekend was er de getuigenis op Facebook: twee (race)fietsen stonden gesloten op het autofietsenrek van een wagen en waren met een extra extern slot nog eens vastgemaakt. Twintig minuten stond de auto met fietsen geparkeerd op de parking aan de Meerspoort. Dat was voldoende om de fietsen te stelen.”  “Groen herhaalt haar vraag om de strijd tegen fietsdiefstal op te voeren,” vervolgt het Groen-raadslid, “Dit kan in de eerste plaats door comfortabele en diefstalveilige fietsparkeerplaatsen aan het station, het zwembad, op of rond de markt en andere plaatsten te voorzien.” Lokfietsen moeten helpen dieven op te sporen Maar er kan meer volgens Meuleman: “We herhalen ook onze vraag om met lokfietsen (fietsen uitgerust met een gps-volgsysteem) te gaan werken. Andere steden (bv Oostende, Gent en Leuven) passen deze techniek al toe. Dit voorstel deed ik ook al meermaals op de politieraad. Op 10 december 2019 antwoordde de korpschef dat het inzetten van lokfietsen besproken werd met de BOM-magistraat (BOM = Bijzondere OpsporingsMethoden) en die zou hebben geoordeeld dat de situatie in de stationsbuurt onvoldoende is om de procedure van de lokfiets in te zetten.” “Gezien dieven alsmaar drastischer tewerk gaan vragen wij dat zowel de burgemeester als de politiezone de nodige initiatieven NEMEN zodat lokfietsen snel kunnen ingezet worden,” besluit Elisabeth Meuleman, “Als je je als fietsstad wil profileren moet je er ook voor zorgen dat fietsen veilig kunnen achtergelaten worden.”