Groen wil dat stadsbestuur werk maakt van meer laadpalen

01 Juli 2022

Groen wil dat stadsbestuur werk maakt van meer laadpalen

Dat is dus nog een hele lange weg te gaan, en 2025 dat is morgen

‘Het stadsbestuur moet veel pro-actiever aan de slag om voldoende laadpalen te voorzien voor de mobiliteit van de toekomst.’ Dat zegt Groen-raadslid Elisabeth Meuleman op de gemeenteraad. ‘In Oudenaarde zijn nu 28 publieke laadpalen. Als je daar laadpalen op privédomein die ook op bepaalde tijdstippen publiek toegankelijk zijn (bijvoorbeeld bij bedrijven) bij optelt komen we aan 55, ruim gerekend. De VVSG (Vereniging Voor Steden en Gemeenten) berekende in een studie dat Oudenaarde tegen 2025 nood zal hebben aan 232 laadpunten.’

‘Dat is dus nog een hele lange weg te gaan, en 2025 dat is morgen’ beklemtoont het raadslid. ‘De Vlaamse overheid voorzag in een projectoproep subsidies voor semi-publieke laadinfrastructuur op privaat domein. Bedrijven genieten van federale belastingaftrek 200%. Door contact op te nemen met bedrijven moeten er minder publieke laadpalen geplaatst worden om aan de nood te voldoen. De stad kan een pro-actieve rol spelen en initiatief nemen om bedrijven, supermarkten, zelfstandigen etc.. op het grondgebied te stimuleren om (semi-) publieke laadpalen te plaatsen.’

‘Bovendien zal er vanaf de zomer een Vlaams aanvraagloket operationeel zijn. Gemeenten kunnen intekenen op een Vlaamse aanbesteding. Daar moet de stad natuurlijk klaar voor zijn. Is er al een plan met de plaatsen waar laadpalen kunnen komen’?

‘Tenslotte roept de VVSG op om bij herinrichtingen en grote projecten zeker nu al voldoende aansluitingen te voorzien. Wij vroegen dit na voor de herinrichting van Sint-Jozefsplein. Daar zal slechts mogelijkheid worden voorzien voor 2 (!) laadpalen, zo luidde het antwoord van de schepen.’

‘Dat is ontluisterend weinig en zo komen we er natuurlijk nooit,’ besluit het raadslid, die er bij het stadsbestuur op aandringt om met spoed een versnelling hoger te schakelen.