Groen wil GAS-boetes voor minderjarigen uit politiereglement

29 Mei 2013

Groen wil GAS-boetes voor minderjarigen uit politiereglement

Groen diende afgelopen maandag een voorstel in om geen GAS-boetes op te leggen aan minderjarigen. Groen vraagt het stadsbestuur ook om duidelijker te communiceren wat er nu net in dat vage GAS-reglement in Oudenaarde staat. De bevolking is daar nu nauwelijks van op de hoogte. Raadslid Tim Vanderhaeghen: "Donderdag wordt in de Kamer gestemd over een verstrenging van het kader waarin gemeenten hun GAS-beleid kunnen opstellen. Het gaat om een kader. Een gemeente kan dus zelf beslissen welke maatregelen ze opnemen en welke niet. Op basis daarvan vroeg Groen aan het stadsbestuur om niet in te gaan op de nieuw aangekondigde leeftijdsverlaging en om zelfs alle minderjarigen eruit te schrappen." "De GAS-boetes zijn een ondermijning van de democratie, een inbreuk tegen de scheiding der machten, maar bovenal een asociale maatregel die jongeren de kans ontneemt op het jong zijn", zegt Tim Vanderhaeghen. "Er komt geen eind aan de reeks absurde maatregelen die als 'overlast' beschouwd worden. Overlast moet aangepakt worden, maar niet op een dergelijke willekeurige manier. Groen is lang niet de enige met deze mening, al 213 middenveldorganisaties waaronder de Vlaamse Jeugdraad, het ACW en alle jeugdbewegingen, delen deze visie."

Groen vroeg ook om de GAS-reglementering duidelijk te communiceren naar de bevolking. Volgens de burgemeester is de omschrijving in het politiereglement meer dan duidelijk: "Alle inbreuken die niet in het politiereglement vermeld staan, kunnen onder de GAS-regelgeving gevat worden." "Een veel te vage omschrijving", volgens Vanderhaeghen.

"Het is waar dat in Oudenaarde tot op vandaag weinig GAS-boetes voor minderjarigen zijn uitschreven", bevestigt Vanderhaeghen, "maar Groen vraagt toch om de deur, die altijd op een kier zal blijven staan, voorgoed te sluiten en hiermee een duidelijk signaal te geven dat we een sociale stad zijn. Een stad waar we jongeren de kans geven om hun plaats te vinden. Kattekwaad is hier eigen aan en mag, als het binnen de perken blijft, niet bestraft worden."

Het voorstel van Groen kreeg van geen enkele andere partij steun. "Toch geven we de strijd niet op en zullen we verdere actie ondernemen", besluit Groen-gemeenteraadslid Tim Vanderhaeghen.