Groen wil geen uitbreiding van retailpark N60

16 Juni 2016

Groen wil geen uitbreiding van retailpark N60

. Momenteel ligt op de Oudenaardse bestuursbanken een aanvraag van de NV Zwijnaarde om het winkelcentrum gelegen langs de N60 tussen de Serpentstraat en Kraneveld fors uit te breiden. In de nieuwe gebouwen wordt plaats voorzien voor een winkelketen van kledij, een supermarkt en een restaurant type Lunch Garden. Groen Oudenaarde verzet zich tegen deze plannen omdat het vreest dat dit de doodsteek zal zijn voor de Oudenaardse handelskernen en mogelijks ook voor restaurateurs die zich toeleggen op dagschotels We vinden dat er al meer dan voldoende winkelketens aan de rand van onze stad gehuisvest zijn. In het verleden werd de lokale middenstand niet ontzien door de toegelaten concurrentie van deze multinationals op Oudenaards grondgebied. Tijd om nieuwe uitbreidingen en vestigingsplaatsen een halt toe te roepen. We zullen met Groen dan ook acties ondernemen om deze nieuwe uitbreiding niet te laten doorgaan en de bouwvergunning- en milieuvergunningsaanvraag bestrijden. Immers is nu al duidelijk dat de eigenaar 'truken van de foor' heeft boven gehaald om deze uitbreiding met een minimum aan onderzoek te laten vergunnen. Zo denkt hij onder meer aan een milieueffectenrapportage (MER) te ontsnappen die ontegensprekelijk zou vaststellen dat de mobiliteitsimpact op Kraneveld en de Serpentstraat onaanvaardbaar zal zijn.  Groen draagt verkeersleefbaarheid hoog in het vaandel en vindt dat de buurt nu al meer dan voldoende te lijden heeft onder het bestaande winkelcentrum. Bovendien weet de eigenaar nu al (naar wat we lazen in de pers) dat hij waarschijnlijk een beroepsprocedure zal nodig hebben om zijn centrum te krijgen. Een een-tweetje tussen stadsbestuur en provincie zodat ons lokaal bestuur de handen in onschuld kan wassen?

Hoe dan ook moet die uitbreiding van het nu al drukke winkelcentrum met grote winkelketens en een restaurant voorkomen worden. Anders dreigt het Oudenaardse centrum en de middenstand  van Eine verder dood te bloeden. En zonder middenstand is er enkel leegstand en dus ongezellige straten en pleinen. Een heraanleg van de Markt zal daar weinig aan veranderen. Hoog tijd om deze neerwaartse spiraal een halt toe te roepen! Groen Oudenaarde neemt alvast de strijdbijl ter hand en hoopt dat het dit project kan stoppen.

Steunt u ons punt of wil u meer uitleg, stuur ons een mail