Groen wil inspraak voor Oudenaardse klimaatjongeren

25 Januari 2019

Groen wil inspraak voor Oudenaardse klimaatjongeren

Al verschillende donderdagen op rij betoogden duizenden jongeren in Brussel voor een ambitieuzer klimaatbeleid. Ook uit Oudenaarde is steeds een delegatie klimaatjongeren aanwezig. ‘De jongeren uiten terecht bekommernissen en verdienen gehoord te worden’ zegt Maud Wybraeke, het jongste raadslid voor Groen in de gemeenteraad. ‘Wij vragen het stadsbestuur om de jongeren uit te nodigen en te betrekken bij het lokale klimaatbeleid. We leggen hierover een voorstel neer op de volgende gemeenteraad.’ ‘Ook op lokaal vlak kunnen ambities op vlak van klimaat aangescherpt worden. Oudenaarde ondertekende – na lang aandringen van Groen - het burgemeestersconvenant, waarmee de stad zich engageert om de CO2 uitstoot met 20 procent terug te dringen tegen 2020. Er zijn echter aanwijzingen dat de uitvoering van het afgesproken duurzaam energietraject vertraging oploopt en dat de stad die doelstellingen niet zal halen. Tegelijk zijn die doelstellingen nog onvoldoende hoog voor een echt ambitieus lokaal klimaatbeleid.’ ‘Volwassenen spelen hier met de toekomst van jongeren,’ zegt Wybraeke. ‘Jongeren willen hun verantwoordelijkheid opnemen en hun toekomst vrijwaren. Wij stellen voor dat het stadsbestuur die bezorgdheid ernstig neemt en een dialoog en participatief traject opzet met jongeren om het klimaatbeleid van de stad ambitieuzer te maken. Een nieuwe legislatuur kan voor een nieuwe wind zorgen : met scherpere doelstellingen en concrete actie voor burgers, bedrijven en het stadsbestuur zelf. Via de organisatie van bijvoorbeeld dialoogtafels kan samen met jongeren en voor verschillende sectoren gekeken worden hoe het Oudenaards klimaatbeleid vorm kan krijgen en een voorbeeld kan zijn voor andere gemeenten.’ ‘Ondertussen geven wij nog een dikke pluim voor het engagement van deze scholieren’ besluit Maud Wybraeke. ‘En na de blok sluit ik als student zeker aan bij de betogingen en zullen we met de Oudenaardse studenten voor versterking zorgen!’