Groen! Zuid-Oost-Vlaanderen stelt kandidaten voor en licht groene New Deal voor de regio toe

22 April 2009

Persbericht 16 april 2009 (De uitgebreide versie van deze ontwikkelingsvisie voor Zuid-Oost-Vlaanderen kan u onderaan ophalen.) De economische crisis laat zich ook in Zuid-Oost-Vlaanderen

voelen. De werkloosheid steeg in onze regio met 11% sinds november 2008. In het Resoc-gebied Zuid Oost-Vlaanderen zijn er nu 11.897 werkzoekenden. Dat zijn er 1 170 meer dan in november 2008 en zelfs 2 063 meer dan mei 2008, minder dan één jaar geleden (een stijging van maar liefst 21 % in het laatste jaar).

"De regering Peeters kiest resoluut voor een
'betonbeleid' om de huidige crisis economische crisis aan te pakken: meer
wegen, grote infrastructuurwerken, grootschalige leem- en kleiontginning, meer
bedrijventerreinen met overslag- en doorvoerbedrijven. Ook Zuid-Oost-Vlaanderen
moet van Peeters een logistieke draaischijf worden", zegt Elisabeth
Meuleman, Zuid-Oost-Vlaams kandidaat op de Groen!-lijst.

"Dit beleid biedt echter geen antwoord op de huidige
economische én sociale crisis. Het beleid van de huidige Vlaamse Regering
creëert nauwelijks extra jobs. In Oudenaarde, bijvoorbeeld, investeerde de stad
2,5 miljoen euro in het bouwrijp maken van een open gebied tot
industrieterrein. In plaats van de ruim 1 000 nieuwe jobs die het stadsbestuur
vooropstelde, creëerde het nieuwe terrein 'Coupure' slechts enkele tientallen
jobs."

"Nog meer Peeters zou dan ook een regelrechte
natuurramp betekenen voor de Vlaamse Ardennen", bevestigt ook Oost-Vlaams
lijsttrekker Filip Watteeuw. "En de bevolking hier is duidelijk niet
langer bereid om enkel de lasten te dragen (verkeers-, stof- en lawaaihinder)
zonder de lusten (extra jobs in eigen streek). Dat getuigen de massale
protestacties tegen de geplande leem- en kleiontginning in de streek of tegen
nog meer nieuwe industrieterreinen zoals op de Bruwaan in Oudenaarde."

Groen! Zuid-Oost-Vlaanderen wil de problemen op vlak van
economie en tewerkstelling aanpakken zonder daarbij het uniek, natuurlijk en
landelijke karakter van de regio verder aan te tasten. Dit is mogelijk.
"Wij stellen een echte groene New Deal voor in Zuid-Oost-Vlaanderen",
zegt Meuleman nog. "We pakken daarbij drie crisissen tegelijk aan: de
economische crisis, de sociale crisis én de klimaatcrisis. We zijn ervan
overtuigd dat we met ons plan ook in economisch moeilijke tijden extra, duurzame
jobs kunnen creëren in onze regio."

Het volledige plan voor Zuid-Oost-Vlaanderen en onze groene
alternatieven vindt u als bijlage. Ook als bijlage vindt u onze volledige lijst
en de contactgegevens van onze streekkandidaten.

Europees kandidaat Joke Van de Putte (tweede plaats) lichtte
toe wat Europa voor de streek kan betekenen: "Europa zit in met de
gezondheid van haar inwoners", zegt Van de Putte. "Zo bepaalt de EU
dat de fijnstofnorm maximaal 35 keer per jaar mag overschreden worden. Maar
Zuid-Oost-Vlaanderen beschikt niet eens over een meetpunt. Men gaat hier
blijkbaar uit van het principe "wat niet weet, niet deert". Wij
vragen met Groen! alvast de installatie van zo'n vast meetpunt in onze streek.
Zo weten we tenminste wat het zal betekenen voor onze gezondheid als ook onze
streek een logistieke draaischijf moet worden."

Filip Watteeuw, lijsttrekker, Gent - 0479 27 57 86

Elisabeth Meuleman, 2de plaats, kandidaat
Zuid-Oost-Vlaanderen - 0473 42 61 47

Joke Van
de Putte, 2de plaats Europa - 0472 49 06 46