Heeft het veel zin een klacht bij de Provincie in te dienen?

19 Juni 2013

Heeft het veel zin een klacht bij de Provincie in te dienen?

Gisteren, 18 juni 2013, ontving Wouter Decoodt, OCMW-raadslid voor Groen, van de provincie antwoord op zijn vraag van 13 juni tot schorsing van het OCMW-besluit over de financiering van de leningslasten van het Algemeen Ziekenhuis. Groen is immers niet overtuigd dat de stad en het OCMW voldoende gevrijwaard blijven indien het met het ziekenhuis fout loopt. De provinciegouverneur, Jan Briers, volgde Groen niet in haar vraag. Wouter Decoodt: "Dat het niet eenvoudig is een klacht bij de provincie als gegrond aanvaard te krijgen wisten we en zo waren onze verwachtingen ook niet te hoog gespannen in deze. We zijn echter wel heel ongelukkig over het feit dat de provincie vindt dat de oppositie niet over alle stukken hoeft te beschikken om een gefundeerde beslissing op een OCMW-raad te nemen." "Ik citeer de gouverneur:

'De draagwijdte van deze borgstelling werd in de zitting besproken... globaal genomen meen ik dat u voldoende ingelicht was om de gevolgen van de beslissing in te schatten'.

"Men gaat er dus, met andere woorden, van uit dat we gewoon moeten geloven wat ons door de meerderheid wordt gezegd. Dat we ons oppositiewerk ten gronde willen uitvoeren en onze beslissingen in de Raad onderbouwd willen zien met de nodige documenten, vindt de provincie dus slechts bijzaak", vervolgt Decoodt. "Tot op vandaag kregen we nog steeds  geen inzage in de documenten die de draagwijdte van de borgstelling door de stad en het OCMW ten opzichte van de banken beschrijft. We willen als oppositiepartij constructief meewerken binnen het OCMW maar geef ons dan ten minste inzage in de stukken die we willen zien."

"Tot slot willen we ook aangeven dat we het op zijn minst raar vinden dat enerzijds niet al de vragen uit onze klacht behandeld werden en anderzijds er wel een  antwoord verscheen op iets wat we in het geheel niet gevraagd hadden. In hoeverre mogen we er dan van uitgaan dat onze klacht ten gronde werd behandeld?" besluit het Groen-OCMW-raadslid.

Wouter Decoodt, OCMW-raadslid voor Groen

Zie ook www.groenoudenaarde.be/ocmw/2013/pers20130325_borgstelling.