Groen vraagt met spoed de herinrichting van de Oudstrijdersstraat en Ohiostraat en de schoolomgeving van de Vier Tuinen

30 November 2016

Groen vraagt met spoed de herinrichting van de Oudstrijdersstraat en Ohiostraat en de schoolomgeving van de Vier Tuinen

Persmededeling 3 december 2017     Al jaren zijn de plannen voor de herinrichting van de Oudstrijdersstraat en de Ohiostraat en de schoolomgeving van de Vier Tuinen klaar. Op de commissie van Mobiliteit van afgelopen dinsdag leerden we dat de werken niet kunnen starten omdat er nog steeds geen rioleringsdossier is. Het is de stad die dat laatste dossier moet opmaken. Hierdoor blijft het wachten op veilige fiets- en voetpaden en een veilige schoolomgeving voor de Vier Tuinen. Daar komt nog bij dat alleen al het laatste jaar op vier verschillende plaatsen het voetpad langs de Oudstrijdersstraat verzakte door lekken in leidingen. Waar wacht de stad op?

  

    

Er bestaan heel concrete plannen voor de herinrichting van de schoolomgeving van de Vier Tuinen en het ganse traject van de Oudstrijders- en de Ohiostraat. Een van de voornaamste doelstellingen is om de straten veiliger te maken voor de zachte weggebruiker. Maar rioleringen en leidingen moeten ook dringend vernieuwd worden. Dit jaar alleen al waren er in de Oudstrijdersstraat vier grote verzakkingen op het voetpad.  

     

Het dossier voor de herinrichting werd in de vorige legislatuur al opgestart (bevestigd tijdens de gemeenteraad van 21 oktober 2013 door toenmalig schepen van Mobiliteit Pieter Orbie en herhaald door de schepen van Openbare werken Guy Hove tijdens de gemeenteraad van 25 januari 2016).

     

De plannen voor de Oudstrijders- en Ohiostraat kregen begin 2014 hun definitieve vorm na verschillende buurtinfovergaderingen, de zogenaamde klankbordgroepen. De eerste klankbordgroep kwam samen in de loop van 2013.

   

Met Groen hebben we tijdens de commissie Openbare Werken en in de gemeenteraad herhaaldelijk gevraagd om bij het Vlaams Gewest aan te dringen het dossier af te ronden zodat met de werken kan gestart worden. Op de gemeenteraad van 25 januari 2016 antwoordde de schepen van Openbare Werken dat het dossier nog niet rond is omdat onderzocht wordt of voor de rioleringswerken extra subsidies kunnen ontvangen worden.

     

In afwachting van een definitieve heraanleg en om de toestand voor de zachte weggebruiker te verbeteren, maakten we met Groen einde juni 2016 een dossiertje waarin we niet al te dure maatregelen ten voordele van de zachte weggebruiker voorstelden (digitaal). Afgelopen dinsdag werd onze nota besproken op de commissie Mobiliteit.

  

Na overleg met het Vlaams Gewest blijkt het niet mogelijk te zijn om de voorgestelde kleine maatregelen te nemen. De stad gaat wel in op onze vraag om de trage wegen die achter de woningen langs de Oudstrijders- en Ohiostraat lopen op te waarderen. Door het gebruik van die trage wegen kunnen stukken van de Oudstrijders- en Ohiostraat vermijden.

  

Wat we op de commissie vernamen, is dat het dossier voor de herinrichting van zowel de Vier Tuinen als het ganse traject van de Oudstrijders- en de Ohiostraat geblokkeerd is omdat de stad nog steeds geen rioleringsdossier heeft opgemaakt. De herinrichting van de Oudstrijders- en Ohiostraat gaat immers gepaard met de aanleg van een volledig nieuw riolenstelsel. De opmaak van het rioleringsdossier en de bijhorende subsidieaanvraag moet door de stad gebeuren. Terwijl de grondverwervingsplannen voor de aanleg van  de fietspaden al sedert het begin van het jaar klaar  zijn, is het nog steeds wachten op het rioleringsdossier.  

   

Groen vraagt dat de stad dringend het rioleringsdossier afwerkt zodat eindelijk met de verkeersveilige herinrichting van de Oudstrijdersstraat, de Ohiostraat en de schoolomgeving van de Vier Tuinen kan begonnen worden.