14 sep 2018

Hilde Derudder - 8ste plaats

Secretaresse - Eine - 41 jaar

Samen met honderden inwoners, kantte GROEN zich vorig jaar, met succes, tegen de uitbreiding van industrieterreinen in de open ruimte van Oudenaarde.

GROEN verdedigt het behoud van natuur en open ruimte. Dat is de toekomst waar ik voor kies.

Oudenaarde heeft nood aan een langetermijnvisie in plaats van ingrepen op korte termijn en zonder visie. Een plan met meer aandacht voor betere, veilige en groene verplaatsingen, voor duurzaam wonen in een stad waar het ook aangenaam werken zal zijn.

Oudenaarde 2.0 realiseren: GROEN kan én wil dat, samen met u.

 

We stimuleren ondernemen en winkelen in het centrum.
We zorgen voor veilige fietspaden en gezonde lucht.
We behouden en beschermen onze natuur en open ruimte.
We gaan voor nette straten en pakken zwerfvuil aan.
Dat zullen we doen met Groen.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.