Jong Groen opgetogen dat er eindelijk een fietsenstallingenplan komt.

18 Oktober 2013

Jong Groen opgetogen dat er eindelijk een fietsenstallingenplan komt.

Persmededeling 18 oktober 2013 Er is heel wat water door de Schelde gestroomd sedert de vraag van Jong Groen voor kwaliteitsvolle en voldoende fietsenstallingen en de recente verspreiding van een nota die moet leiden tot een heus fietsenstallingenplan. "Drie en een half jaar hebben we moeten wachten. Maar het plan met concrete acties lijkt er eindelijk te komen en daar zijn we heel blij om", klinkt het bij Jong Groen Oudenaarde.: Jong Groen hield een actie aan de Woeker voor meer en veiligere fietsparkeerplaatsen en startte haar zoektocht naar 300 handtekeningen om zelf hun vraag te kunnen verdedigen tijdens de gemeenteraad. Op korte tijd verzamelden zij 500 handtekeningen. Op

6 februari 201029 maart 2010 kwam Jong Groen haar voorstel toelichten in de gemeenteraad. Zowel de burgemeester als de bevoegde schepen erkenden dat er nood is aan goede fietsparkeerplaatsen en dat er niet zou gewacht worden op de herziening van het mobiliteitsplan.

Omdat er midden 2012 nog niet veel bewoog, herinnerde Jong Groen ons stadsbestuur er nog eens aan eindelijk werk te maken van een plan. Op plaatsen waar fietsenstallingen ontbreken, plaatsten zij in het weekend van 9 en 10 juni groene fietsen met de boodschap "Fiets zoekt degelijke stalling".

In mei van dit jaar overhandigde Groen Oudenaarde haar fietsbeleidsplan aan o.a. de burgemeester, de schepen van Mobiliteit en voorzitters van de lokale afdelingen van de Gezinsbond. Ook in dit plan wordt nog eens aangedrongen op degelijke fietsenstallingen.

"Het ziet er naar uit dat er eindelijk werk zal gemaakt worden van een goed stallingenplan", reageert Folke D'Haeyer van Jong Groen tevreden. Vorige maand verstuurde de dienst Mobiliteit een inventarisatie van de huidige stallingen met o.a. de vraag of de lijst volledig is. Daarnaast wil de dienst weten of de huidige stallingen voldoen en waar er nog parkeerplaatsen moeten bijkomen. Het uiteindelijke doel is een plan van aanpak opmaken en zo te komen tot een voldoende en kwaliteitsvol aanbod aan fietsenstallingen.

"Uiteraard zijn we met dit initiatief heel tevreden", besluit Folke D'Haeyer. "Ook wij zullen onze aanvullingen geven. Ondertussen herhalen we onze vraag voor stallingen aan o.a. de Woeker. Ook aan speelpleintjes en jeugdlokalen zouden er fietsparkeerplaatsen moeten komen. En niet alleen de bestaande stallingen aan het station en de muziekacademie zijn aan vervanging toe. Ook de voorwielplooiers aan het ziekenhuis en aan het WLZ de Meerspoort kunnen maar beter vervangen worden."

Meer info: Folke D'Haeyer, gsm 0474 21 13 59