Jong Groen Oudenaarde wil betere voorzieningen in de stad voor de opvang en begeleiding van kwetsbare jongeren.

07 Maart 2021

Jong Groen Oudenaarde wil betere voorzieningen in de stad voor de opvang en begeleiding van kwetsbare jongeren.

De jongerenbeweging Jong Groen Oudenaarde vraagt dat het stadsbestuur werk maakt van een plan om kwetsbare jongeren in Oudenaarde beter op te vangen en ze te begeleiden naar een positieve omgeving waar ze hun netwerk kunnen uitbouwen, maar ze zich ook recreatief kunnen ontspannen in een veilige omgeving die aandacht geeft aan hun mentale welzijn. “We merken op dat jongeren vaak niet het gevoel hebben dat ze ergens met hun problemen terecht kunnen”, vertelt Gilles, voorzitter van de jongerenbeweging. “Het is dan ook noodzakelijk dat het stadsbestuur een plan opstelt om deze jongeren op te vangen, want we weten nog niet 100% wat de impact van de gehele coronacrisis op deze jongeren zal hebben op langere termijn.”. Uit een onderzoek van de vzw Uit De Marge uit 2017 is gebleken dat dat er een gebrek was aan positieve projecten voor kwetsbare jongeren, maar ook voor doelloos rondhangende jongeren bleken er weinig alternatieven te zijn. Het positieve aan het verhaal is dat het stadsbestuur toen in 2018 geïnvesteerd had in deze materie door het aanstellen van een jeugdopbouwwerker. “Jongeren appreciëren het dat er een opbouwwerker fungeert als aanspreekpunt voor hen, maar wij vinden dat slechts 1 opbouwwerker niet volstaat in een stad als Oudenaarde”, vindt Jong Groen Oudenaarde. “Er is nood aan een geheel team van opbouwwerkers dat een traject uitwerkt om deze kwetsbare jongeren te begeleiden, zodat ze niet zouden gaan hangen aan het station, maar zodat ze hun weg zouden vinden naar een soort van jeugdhuis.” Jong Groen Oudenaarde heeft verschillende voorstellen om dit probleem van deze jongeren aan te pakken. De ecologistische jongerenbeweging vraagt dat het stadsbestuur werk zou maken van een soort jeugdhuisplek waar de jongeren elkaar kunnen ontmoeten om bijvoorbeeld samen te biljarten en gratis wifi ter beschikking hebben, kortom een omgeving waar ze ook even aan de negatieve spiraal kunnen ontsnappen. Dergelijke plek biedt dan ook een vorm van sociale controle waarbij wordt toegezien op hun mentale welzijn. “Een dergelijk ontmoetingscentrum kan veel kansen bieden, voor de jongeren maar ook voor de stad”, motiveert Gilles. “In zo’n centrum kunnen jongeren gestimuleerd worden om met positieve projecten aan de slag te gaan die onze stad kleur kunnen geven. Zo motiveert Jong Groen Oudenaarde dat de kwetsbare jongeren door een positieve omgeving kunnen geprikkeld worden om met hun talenten aan de slag te gaan. Jong Groen Oudenaarde vraagt dat de huidige opbouwwerker in Oudenaarde versterkt wordt met een team van opbouwwerkers en dat de stad investeert in een ontmoetingscentrum voor kwetsbare jongeren. “De invulling van een dergelijk ontmoetingscentrum kan een samenwerking zijn tussen de stad en de jongeren, zo zouden ze zich direct ook gehoord voelen en is dit voor hen ook hun eerste project samen om een structureel probleem aan te pakken”, klinkt het bij Jong Groen Oudenaarde.