Rioleringsdossier Sint-Jozefsplein terug naar af

01 November 2018

Rioleringsdossier Sint-Jozefsplein terug naar af

Al vele jaren belooft het stadsbestuur de heraanleg van de Sint-Jozefswijk en het Sint-Jozefsplein. De wijk dateert uit de jaren ’50 en is dringend aan renovatie toe. Bij aanvang van deze legislatuur werd hier ook budget voor vrijgemaakt, maar de investeringen werden steeds doorgeschoven. De reden was een "opportuniteit" waarbij de stad via subsidies vanuit Vlaanderen voor rioleringen een deel van de investering zou kunnen recupereren.

"Het is goed dat de stad op zijn centen let en via subsidies grote investeringen draaglijk wil houden voor de stadskas", zegt Groen-gemeenteraadslid Elisabeth Meuleman. "Alleen lijkt aan dit verhaal geen goed einde te komen. Het subsidiedossier dat de stad indiende bij de Vlaamse Milieumaatschappij kreeg een negatief advies van de commissie die het dossier moet beoordelen. Het project lijkt daarmee nog eens vooruit te zullen worden geschoven."

De voornaamste redenen voor de negatieve beoordeling zijn het feit dat er geen waterbuffering is voorzien om de afvoer van hemelwater moet vertragen. Bovendien is er ook geen infiltratienota en is de commissie dus niet zeker dat het ontwerp voldoende oppervlakte die waterdoorlatend is, voorziet.

"In tijden van klimaatopwaming, waarbij extreme weersomstandigheden zoals droogte maar ook hevige regenval schering en inslag zijn, is het verbazend dat het stadsbestuur een conservatief ontwerp voorlegt dat weinig toekomstgericht is. Ook moet het idee van de betonstop en ontharding toch al tot dit stadsbestuur zijn doorgedrongen? Bovendien kunnen waterelementen in een stad, zeker bij nieuwe stadsplanningsprojecten toch een meerwaarde zijn voor de buurt...", vindt het gemeenteraadslid.

"Belofte maakt schuld", besluit Meuleman. "Wij hopen met Groen vooral dat er snel een nieuw ontwerp komt dat rekening houdt met de fundamentele opmerkingen van de Vlaamse Milieumaatschappij en met de uitdagingen van de toekomst zonder dat de broodnodige heraanleg van de Sint-jozefswijk weer ettelijke jaren vertraging oploopt. Deze buurt kan niet langer aan het lijntje worden gehouden."