Kinderen les laten volgen in onderkomen lokalen geen probleem voor het stadsbestuur.

27 November 2013

Kinderen les laten volgen in onderkomen lokalen geen probleem voor het stadsbestuur.

 "De piano is ontstemd, de leerkrachten zeer waarschijnlijk ook." De werken voor de bouw van de nieuwe muziekacademie liggen al maanden stil. Het contract met de aannemer werd verbroken. Via een spoedprocedure werd een andere aannemer aangetrokken die vanaf 5 december 2013 de werken zal verder zetten. De kans dat de nieuwe academie op 1 september 2014 klaar zal zijn, is klein. De oude gebouwen voldoen al jaren niet meer om kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden. Dat lezen we niet enkel in de doorlichtingsverslagen, maar stellen we ook ter plaatse vast. Op de gemeenteraad van gisterenavond leerden we dat de schepen van Stedelijk Onderwijs er geen graten in ziet om de kinderen verder les te laten volgen in deze onderkomen gebouwen. Steven Bettens: "Uiteraard kan het stadsbestuur niet langer garanderen dat de nieuwbouw tijdig klaar zal zijn. De helft van de voorziene tijd is om en er werd nauwelijks werk verricht. Nochtans staat het stadsbestuur onder tijdsdruk. In de notulen van het schepencollege van 14 oktober 2013 lezen we letterlijk: 'De uiteindelijke tijdige verwezenlijking van het volledige project is voor de stad van cruciaal belang nu de stad tijdig dient tegemoet te komen aan de opmerkingen van de Vlaamse overheid naar aanleiding van de doorlichting in het kader van art. 38, §5 van het decreet betreffende kwaliteit van het onderwijs (toezicht op de voorwaarden inzake hygiëne, veiligheid en bewoonbaarheid van gebouwen en lokalen, inspectie d.d. 7 maart 2012 en herhalingsinspectie d.d. 22 maart 2013).'"

Het doorlichtingsverslag van 7 maart 2012 is duidelijk: "De lokalen van de hoofdinstelling voldoen nog nauwelijks aan de comfortvoorwaarden. Ze zijn sterk verouderd en dringend aan grondige renovatie toe." Datzelfde verslag vermeldt ook dat er geen brandpreventieverslag is, dat er ernstige tekorten zijn betreffende de brandveiligheid, dat de evacuatiemogelijkheden niet voldoen, dat er geen keuringsverslagen van de elektrische installatie zijn, dat de school geen hulpverleners heeft die beschikken over de nodige attesten en dergelijke meer. Een jaar later volgt een herhalingsinspectie. Er werd aangepast meubilair gekocht maar maatregelen om de kwaliteit van het gebouw te verbeteren, werden niet genomen.

In de notulen van het schepencollege van 14 oktober 2013 wordt verwezen naar de doorlichtingsverslagen van 2012 en 2013 als motivatie om op te schieten met de nieuwbouw. Diezelfde verslagen leren ons echter dat de academie reeds in 2006 en  2010 negatieve doorlichtingen kreeg. Het doorlichtingsverslag van maart 2010 vermeldt: "Een pijnpunt in deze academie blijft de moeilijke infrastructurele situatie. Zoals reeds gemeld bij de vorige doorlichting voldoet de huidige site niet meer aan de vereisten om kwaliteitsvol kunstonderwijs te kunnen aanbieden."

"Meer dan zeven jaar krijgt de academie een negatieve doorlichting, minstens zolang voldoet de academie niet aan de comfortwaarden," vervolgt Bettens. "Vandaag stellen we ter plaatse vast dat onder de deur van het muzieklokaal waar een piano staat en die rechtstreeks uitgeeft op de speelplaats, nog steeds een spleet van meerdere centimeters zit. De piano is ontstemd, de leerkrachten zeer waarschijnlijk ook. In een ander lokaal staat schimmel op de muren."

"'De datum voor de nieuwbouw, die vermeld staat in de doorlichtingsverslagen, is louter indicatief. Er is geen reden om de kinderen niet langer les te laten volgen in de oude gebouwen,' antwoordde de bevoegde schepen gisterenavond toen ik hem vroeg wat het stadsbestuur zal ondernemen wanneer de nieuwbouw niet tijdig klaar is," gaat Steven Bettens verder, "Zelfs toen ik wees op gebreken als schimmel in een lokaal, reten onder de deur van een ander lokaal of de brandveiligheid die niet in orde is, is er voor de schepen nog steeds geen probleem. In het inspectieverslag van maart 2012 lezen we in het advies dat een aantal aspecten moeten verbeterd worden. Zo moeten tegen september 2013 alle gebouwen, waar de instelling gebruik van maakt, voorzien zijn van een brandalarminstallatie. Op mijn vraag of die installatie er inmiddels is, antwoordde de schepen dat ook die datum louter indicatief is."

"Het is reeds heel lang dat de nood aan degelijke infrastructuur aangeklaagd wordt," besluit Steven Bettens, "Zeven jaar al staat het ook in officiële documenten vermeld. De kwaliteit van de gebouwen voldoet absoluut niet. En toch ziet de schepen er geen graten in om de kinderen verder les te laten geven in dergelijke onderkomen gebouwen. Begrijpe wie begrijpen kan."

De cijfers en verslagen waarnaar verwezen wordt in de tekst, kunnen hier uitgebreid nagelezen worden: Doorlichtingsverslagen.