Niet overnemen gewestweg is een gemiste kans voor Eine

07 Oktober 2015

Wanneer inwoners van onze stad vragen om werken uit te voeren in hun straat, krijgen zij wel eens het antwoord: "Wij kunnen niets doen, u woont langs een gewestweg. Het Vlaams Gewest is verantwoordelijk voor de weg en voor eventuele werken." Deze uitleg klopt niet. Het stadsbestuur heeft regelmatig overleg met het Vlaamse Gewest en kan vragen initiatieven te nemen. Sterker nog, gewestwegen die enkel een lokale functie hebben, kunnen door het Gewest overgedragen worden aan het lokale bestuur.   Op de gemeenteraad van 28 september 2015 vroeg Groen om de Graaf van Landaststraat over te nemen van het Vlaams Gewest. Deze straat is een lokale weg die zorgt voor lokale gebiedsontsluiting. Net voor de zomer hadden we met Groen aan het Gewest gevraagd of het bereid was de weg over te dragen. Ze waren daartoe niet alleen bereid, de stad zou ook 800 000 à 1 miljoen euro krijgen voor de overname en herinrichting van de straat.

 

De Graaf van Landaststraat is op dit ogenblik, om het zacht uit te drukken, niet de meest verkeersleefbare weg. De komende jaren is de kans heel groot dat de leefbaarheid nog fel zal achteruitgaan. In de zone tussen de Heurnestraat en de Graaf van Landaststraat wordt een wooninbreidingsgebied gerealiseerd met meer dan 160 woningen. Deze wijk zal ondermeer ontsloten worden via een nieuw aan te leggen kruispunt met de Graaf Van Landaststraat. Dus nog meer wagens op deze straat.

 

Om de straat veilig en aangenaam te kunnen inrichten, hadden we het stadsbestuur gevraagd ze over te nemen. De Oudenaardse meerderheid wilde evenwel niet ingaan op ons voorstel onder het mom van "we hebben al genoeg wegen te onderhouden". Onze vraag: maakt die anderhalve kilometer extra echt zoveel verschil?

Dit is een gemiste kans om een van de minst verkeersleefbare wegen in onze stad aan te pakken. Ook jammer voor de zachte weggebruiker die ook in de toekomst tussen de (vracht-)wagens zal moeten blijven laveren.

 

Voor Groen Oudenaarde zijn mobiliteit, verkeersleefbaarheid en -veiligheid topprioriteiten waar we het stadsbestuur op blijven aanspreken.