Groen vraagt geluidsmetingen en verbeterde verkeersleefbaarheid langs gewestwegen

07 April 2017

Groen vraagt geluidsmetingen en verbeterde verkeersleefbaarheid langs gewestwegen

Op de gemeenteraad van 21 maart 2016 diende Groen een voorstel in om de minister van Mobiliteit te verzoeken maatregelen, zoals de plaatsing van geluidsschermen en de aanplanting van groenbuffers, te nemen die de leefbaarheid van de woonkernen langs de N60 ten goede komen. Maandag 27 maart 2017 herhaalden we onze vraag en breidden ze uit naar de Deinzestraat, een andere gewestweg. In het voorbije jaar deden we zelf geluidsmetingen. De resultaten hiervan verantwoordden onze vraag voor maatregelen. De schepen belooft overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer.

 

In februari 2016 lazen we dat de Vlaamse Overheid in Oudenaarde meer dan 3 miljoen euro zal spenderen voor de heraanleg van het wegdek tussen de rondpunten en het wegwerken van de wegversmallingen aan diezelfde rondpunten. Deze ingrepen zullen als gevolg hebben dat het verkeer op de N60 een betere afwikkeling kent. Maar er is meer: zowel voor het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen als voor het Vlaams Gewest heeft de N60 een cruciale verbindings- en verzamelfunctie op Vlaams niveau waarvan het belang in de toekomst nog zal toenemen. Groot nadeel is dat dit zal leiden tot een extra aanzuigeffect van voornamelijk zwaar verkeer, wat op zijn beurt zal zorgen voor extra overlast voor de omwonenden.

 

Met Groen ijveren we voor een betere verkeersleefbaarheid en -veiligheid. Investeringen mogen niet enkel in functie van het verkeer staan. Ook de levenskwaliteit van de omwonenden telt. Daarom deden we in het voorjaar van 2016 een postkaartactie in meerdere woonbuurten langs de N60 (voorbeeld van een dergelijke postkaart hiernaast).

Deze postkaartactie leidde tot onze vraag op de gemeenteraad van 21 maart 2016. We vroegen maatregelen die de verkeersleefbaarheid langs de N60 verhogen. Dit kan door geluiddempende schermen maar ook door groenkanten. Een belangrijk extra voordeel van groenkanten (bomen en struiken) is dat zij een filter voor fijn stof zijn. De schepen van Mobiliteit antwoordde dat hij onze voorstellen zou bespreken met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), de uitbater van gewestwegen.

 

In afwachting van die besprekingen deden we met Groen eigen geluidsmetingen. Onmiddellijk werd duidelijk dat de metingen onze vraag voor geluidswerende maatregelen rechtvaardigen. Langs de N60 en tegen de gevels van woningen dichtbij de N60 hebben we in 2016 op 27 verschillende plaatsen metingen uitgevoerd. Het geluidsniveau zat in alle gevallen in de vork van 68 tot 78 dB(A). Onze metingen worden bevestigd door de "Geluidsbelastingskaart", die te raadplegen is bij LNE. Daar komt nog bij dat langs de N60 en heel veel andere gewestwegen ondertussen heel wat bomen en struiken gerooid zijn.

 

Omdat we na één jaar na onze vraag van 21 maart 2016 nog geen nieuws ontvingen van de besprekingen tussen de stad en het AWV, stelden we maandag 27 maart 2017 onze vraag, om officiële geluidsmetingen te doen en bijhorende maatregelen te nemen, opnieuw. Onze vraag werd ondersteund door de eigen metingen en door de inwoners van de Deinzestraat. Diezelfde ochtend hadden we in hun straat de metingen nog eens over gedaan. AVS maakte een reportage en het Laatste Nieuws berichtte erover in zijn krant de dag erna.

De schepen van Mobiliteit erkende dat het college van burgemeester en schepenen de voorbije 12 maanden met AWV nog geen vergadering had over de geluidshinder. Hij zou dit zo snel mogelijk doen. Wij blijven dit met Groen van nabij opvolgen en zullen niet opnieuw een jaar wachten om naar een stand van zaken te vragen.

www.avs.be/avsnews/groen-meet-geluidshinder-in-oudenaarde
www.hln.be/regio/nieuws-uit-oudenaarde/-deinzestraat-maakt-veel-te-veel-...