14 sep 2018

Maud Wybraeke - 3de plaats

Studente Arabistiek en Politicologie - Pamele - 21 jaar

Wil jij ook meer inspraak en burgerparticipatie in Oudenaarde?

Als 21-jarige studente kom ik op voor Groen om diegenen een stem te geven die in de traditionele politiek steeds over het hoofd gezien worden.

Een andere kijk op politiek met burgerinitiatieven, directe democratie en échte vertegenwoordiging van jong en oud is waar ik mijn schouders onder zet.

Ik ijver voor een inclusieve stad met aandacht voor dierenwelzijn, jeugd, diversiteit, beter openbaar vervoer, gezondheid en duurzame economie waarbij de markt een centrale rol speelt en we het water opnieuw naar de binnenstad brengen.

 

Schenk ons jouw vertrouwen en ga voor een Groenere toekomst!

 

We stimuleren ondernemen en winkelen in het centrum.
We zorgen voor veilige fietspaden en gezonde lucht.
We behouden en beschermen onze natuur en open ruimte.
We gaan voor nette straten en pakken zwerfvuil aan.
Dat zullen we doen met Groen.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.