Meer dan Groen maakt van levendig handelscentrum een verkiezingsprioriteit

08 Juni 2024

Meer dan Groen maakt van levendig handelscentrum een verkiezingsprioriteit

Kristoffel Burez (Bakkerij Burez) : ‘als handelaar en onafhankelijk kandidaat op de Meer dan Groen lijst wil ik de brug slaan tussen ondernemers en het beleid. Een levendig handelscentrum maken we samen, met initiatief en dynamiek van handelaars, ondersteund door een sterk KMO beleid vanuit de stad.’

Op 29 mei zat De Groenen Hoek afgeladen met handelaars uit Oudenaarde. Na het debat is het voor Meer dan Groen duidelijk : het levendig en bloeiend maken en houden van ons stadcentrum is een prioriteit voor de volgende legislatuur. Samenwerken staat daarbij voorop.

Kristoffel Burez (Bakkerij Burez) : ‘als handelaar en onafhankelijk kandidaat op de Meer dan Groen lijst wil ik de brug slaan tussen ondernemers en het beleid. Een levendig handelscentrum maken we samen, met initiatief en dynamiek van handelaars, ondersteund door een sterk KMO beleid vanuit de stad.’

Lijsttrekker en kandidaat burgemeester Elisabeth Meuleman neemt een aantal conclusies mee uit het debat :

‘Dit was een boeiend debat met respect voor elkaars meningen en inzichten. Handelaars en ondernemers zochten naar oplossingen met veel liefde voor onze stad, een spirit waarin ik mij als kandidaat burgemeester helemaal kan vinden.’

‘Met Meer dan Groen gaan we voor een krachtdadige aanpak van leegstand : er wordt een inventaris gemaakt van de leegstaande panden : oppervlakte, de staat van het pand, met realistische richthuurprijzen. Als panden niet verhuurd of verkocht worden verhogen we systematisch de leegstandsheffing. We voeren subsidies voor renovatie terug in en maken wonen boven winkels aantrekkelijker.’

‘Pop-ups juichen we toe, maar ze mogen hun doel niet voorbij schieten. Ze laten jonge ondernemers toe om te experimenteren en te leren. Ze mogen niet zorgen voor oneerlijke concurrentie, bijvoorbeeld als verborgen outlet van winkelketens elders. De duurtijd van een pop-up verlengen we, na een gunstige evaluatie na drie maanden, tot één 1 jaar.’

‘Bij evenementen op de markt denken we eerst aan onze handelaars. Parkeerplaatsen worden zoveel mogelijk vrij gehouden voor bezoekers van het handelscentrum. We zorgen voor tijdige, duidelijke communicatie en handelaars en horeca worden zoveel mogelijk betrokken bij evenementen om ook te kunnen delen in de lusten.’

‘We profileren ons duidelijk als centrumstad richting onze buurgemeenten. We onderzoeken hoe we, bijvoorbeeld via de regionale televisie of andere promotiecampagnes, Oudenaarde op de kaart kunnen zetten als winkel- horeca- en cultuurstad voor bewoners in omliggende gemeenten.’

Ruben Verstraeten, expert ruimtelijke ordening en moderator van het debat besluit : ‘handelaars zien duidelijk een toekomst voor de retail in onze stad. Als stad moeten we er ons wel van bewust zijn hoe snel de wereld evolueert en wat de impact daarvan is op onze handelskern. We moeten en willen de handen in elkaar slaan en samen inspelen op nieuwe trends om onze stad futureproof te maken.’