N60

02 Maart 2021

N60

De doortrekking van de N60 rond Ronse: aub ook rekening houden met de verkeersleefbaarheid in Oudenaarde  Het is niet de eerste keer dat er plannen opduiken om de N60 rond Ronse door te trekken richting Wallonië. Anderhalf jaar geleden werden de eerste nota's en nieuwste plannen voorgesteld. De doortrekking van de N60 maakt nu deel uit van een groter project waarin ook aandacht voor natuur, landbouw en erfgoed zijn vervat (zie www.rondronse.be). Momenteel en nog tot 12 maart ligt o.a. op het Administratief Centrum van Oudenaarde een tweede scopingnota ter inzage.    In deze tweede scopingnota worden de mobiliteitsalternatieven uitgelegd, dat “zijn de verzamelde alternatieven die een oplossing kunnen bieden voor de verkeers- en leefbaarheidsproblematiek in en rond Ronse.” (https://www.rondronse.be/laatste-nieuws/tweede-scopingnota).      Groen Oudenaarde is van mening dat een oplossing voor de verkeersleefbaarheid in en rond Ronse niet mag leiden tot een negatieve impact op de verkeersleefbaarheid in de ruimere omgeving. De N60 is van de E17 in De Pinte tot de grens met Wallonië geselecteerd als een primaire weg type I, waarbij “het primeren van de gewestelijke verbindingsfunctie” geldt. Binnen het project ‘Rond Ronse’ blijft het de doelstelling om met de doortrekking van de N60 een bovenlokale ontsluiting te realiseren. De voltooiing van de N60 rond Ronse zal dus ongetwijfeld ook een invloed hebben op andere steden en gemeenten langs de N60. Deze bovenlokale ontsluiting zal een vlotte noord-zuidverbinding creëren tussen de E17, de E429 en zelfs de E42. De kans dat het verkeer toeneemt op de N60 is dan ook heel reëel. Ramingen of prognoses over de verkeerstoename maken (nog) geen deel uit van deze tweede scopingnota. Ook de invloed op de leefbaarheid in Oudenaarde komt tot op heden niet aan bod.Groen Ronse volgt het dossier van nabij op en stelt zich luidop de vraag of een mobiliteitsproject van 250 miljoen euro dat een aanslag pleegt op de Vlaamse Ardennen verantwoord is, zeker nu blijkt dat slechts 30% van het verkeer doorgaand verkeer is. In Oudenaarde doorsnijdt de N60 de dorpskernen van de deelgemeenten Leupegem en Bevere en komt deze weg langs de kern van Eine en de Vaddenhoek in Mullem.       Een van de initiële plandoelstellingen van de tweede scopingnota is de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid verhogen. Groen Oudenaarde vindt dat ook met de verkeersleefbaarheid in Oudenaarde en haar deelgemeente moet rekening gehouden worden. Daarom vragen we dat de nodige maatregelen genomen worden. Heel concreet kunnen dat de aanplant van volwaardige groenschermen én de plaatsing van geluidsschermen zijn.   Je kan de vraag versterken door zelf ook deze of andere maatregelen en suggesties die de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid over te maken. Als bewoner langs of dichtbij de N60 ben je direct belanghebbende. Jouw mening is dan ook van belang!     Uiterlijk tot 12 maart kan je je suggesties doorgeven en wel op een van de volgende drie manieren: 1. via het digitale formulier op www.omgevingvlaanderen.be, nadat je je hebt aangemeld met je elektronische identiteitskaart.2. per brief: door deze tegen ontvangstbewijs te overhandigen op het Administratief Centrum van Oudenaarde.3. per brief en met de post versturen naar: Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel Hier vind je een voorbeeldtekst die je kan overmaken. Zoals hierboven al vermeld is het belangrijk om als belanghebbende direct aan de hogere overheid uw suggesties door te geven. Indien je nog vragen hebt of suggesties wil doen, dan kan je ons een email sturen, vergeet niet je naam en adres te vermelden: [email protected].  Lokaal wordt het dossier opgevolgd door onze gemeenteraadsleden uit Eine (Eric Meirhaeghe, [email protected]), Oudenaarde (Folke D'Haeyer, [email protected]) en Leupegem (Steven Bettens, [email protected]).