Postkaartactie van Groen rond N60

04 Maart 2016

Postkaartactie van Groen rond N60

Afgelopen weekend, 27 februari 2016, startte Groen Oudenaarde een postkaartactie voor een hogere verkeersleefbaarheid rond de N60. Dit naar aanleiding van de geplande heraanleg volgend jaar tussen de ronde punten te Leupegem en aan Samsonite.   Koen Roman: "De Vlaamse overheid spendeert binnenkort meer dan 3 miljoen euro (exclusief btw) voor de heraanleg van het wegdek tussen de ronde punten en het wegwerken van de wegversmallingen aan dezelfde rondepunten. Deze ingrepen zullen als gevolg hebben dat het verkeer op de N60 een betere afwikkeling krijgt. Groot nadeel hiervan is echter dat dit zeker zal leiden tot een extra

aanzuigeffect van voornamelijk zwaar verkeer wat zal leiden tot extra overlast voor de omwonenden."

 

Steven Bettens vult aan: "Omdat we met Groen sinds jaar en dag strijden voor een betere verkeersleefbaarheid en -veiligheid vinden wij dat het niet langer kan dat investeringen enkel in functie van het verkeer staan. Er moet meer ingezet worden op de levenskwaliteit van de burger Daarom doen we nu een postkaartactie waarbij we de wijken omheen de N60 de mogelijkheid geven hun stem te laten horen. We zullen de voorstellen van de mensen verzamelen en verwerken in een motie die we later aan de gemeenteraad voorleggen. Het stadsbestuur moet meer inzetten op de verkeersleefbaarheid. Ze moet de geplande werken op de N60 aangrijpen om bij het Vlaams gewest aan te dringen dat het maatregelen neemt die de verkeersleefbaarheid rond deze gewestweg verbetert."

postkaartactie van Groen rond N60