Nieuwbouwprojecten niet ten koste van leefbaarheid

04 Maart 2023

Nieuwbouwprojecten niet ten koste van leefbaarheid

Voor Groen is het duidelijk: dergelijke grote projecten kunnen enkel gerealiseerd worden als de stad kan aantonen dat de mobiliteitsimpact niet nadelig is voor de verkeersleefbaarheid en de levenskwaliteit van de bevolking én pas nadat een veilig fietsnetwerk is aangelegd.

Oudenaarde plant de komende jaren heel wat grote nieuwbouwprojecten: alleen al op de sites Santens aan de Galgestraat, Alvey in Eine, Aldia in Edelare en Sancolux in Leupegem willen projectontwikkelaars 800 nieuwe woningen bouwen. Op Saffrou en de Scheldekop komen er nog eens 150 bij.  Ook de herontwikkeling van de stationsomgeving voorziet op termijn netto meer dan 400 bijkomende woningen. Voor Groen is het duidelijk: dergelijke grote projecten kunnen enkel gerealiseerd worden als de stad kan aantonen dat de mobiliteitsimpact niet nadelig is voor de verkeersleefbaarheid en de levenskwaliteit van de bevolking én pas nadat een veilig fietsnetwerk is aangelegd.

 

“Gisteren werden in de voormalige kantoren van Aldia de plannen voor de herontwikkeling van de terreinen van de inmiddels verdwenen confituurfabriek aan de Aalststraat voorgesteld,” steekt buurtbewoner en gemeenteraadslid van Groen Steven Bettens van wal, “Ongeveer 120 woningen en meerdere kleinere eenheden voor KMO’s zouden er in de plaats komen. Het plan oogt mooi maar er rijzen toch vragen bij de mobiliteitsafwikkeling: de toegang voor alle autoverkeer van de 120 wooneenheden is langs Diependale voorzien, een weg die vandaag tijdens de spitsuren al dichtslibt. En daar moet ook het verkeer van de ongeveer 25 nog te bouwen woningen tussen Diependale en de spoorweg bij.”

 

“De aanpak van mobiliteitsproblemen is niet eenvoudig,” beseft Bettens, “En een nieuwbouwproject op een verlaten industriële site waardoor er niet extra verhard (en meestal zelfs onthard) wordt is uiteraard te verkiezen boven het aansnijden van open ruimte. Maar geen rekening houden met de mogelijke impact van de mobiliteit op de leefbaarheid is onverantwoord.”

 

“Er is niet enkel Aldia in Edelare,” gaat het raadslid verder, “Neem bijvoorbeeld de sites Santens, Vande Moortel en Alvey uit het Masterplan Oudenaarde Linkeroever. Het Milieueffectenrapport is in opmaak en zou binnenkort voorgesteld worden. De impact van de mobiliteit van de in totaal 600 nieuw te bouwen woningen plus die van de KMO’s en de uitbreiding van steenbakkerij Vande Moortel werd onderzocht. Enkel na een aantal noodzakelijke ingrepen kan de impact van de mobiliteit volgens de mobiliteitsdeskundige als aanvaardbaar beschouwd worden: het kruispunt van de Lotharingenstraat met de Abdijstraat en het kruispunt van de Lotharingenstraat met de Scheldekant zou moeten heringericht worden, er zou een fietserstunnel onder de Lotharingenstraat moeten komen en – en dat is toch wel heel ingrijpend – er zou een directe verbinding tussen het kruispunt van de Doornikse heerweg - Gentstraat en de Paalstraat moeten komen. Dat laatste zou de onteigening van woningen betekenen.”

 

“De impact op de mobiliteit van enkel en alleen de uitvoering van het Masterplan Oudenaarde Linkerover zal groot zijn,” vervolgt Steven Bettens, “En daar moet dus ook nog het verkeer van de nog te bouwen woningen op Saffrou en Scheldekop plus dat van de geplande projecten in de stationsomgeving, Aldia, Sancolux enzovoorts bij. Tegelijkertijd ontbreekt tot op heden elk plan om een veilig fietsnetwerk uit te bouwen. Kinderen kunnen vandaag niet veilig met de fiets naar school. Pendelaars kunnen hun fiets vandaag nog steeds niet veilig aan het station achterlaten.”

 

“Veilige fietsinfrastructuur kan het gemotoriseerd verkeer in Oudenaarde doen afnemen,” besluit het Groen-raadslid, “Het weren van doorgaand verkeer in woonwijken komt de leefkwaliteit ten goede. Laat ons hiermee beginnen en tegelijkertijd een mobiliteitsplan uitwerken dat aantoont dat al de extra wooneenheden er nog bij kunnen.” 

 

 

 

Foto: Tijl De Meulemeester