Nog minstens 4 jaar wachten op veilig fietspad en voetpad aan de Marlboroughlaan

23 Maart 2021

Nog minstens 4 jaar wachten op veilig fietspad en voetpad aan de Marlboroughlaan

“In april 2020 vroeg ik op de gemeenteraad om een tijdelijke oplossing te vinden voor fietsers en voetgangers ter hoogte van de FOD Financiën aan de Marlboroughlaan te Oudenaarde. Het antwoord was toen dat het dossier sinds 2015 in de koelkast ligt, maar er spoedig werk van zou gemaakt worden. Nu blijkt dat het fietspad er pas komt bij rioleringswerken in 2025. Veel te lang wachten, er zijn daar dagelijks gevaarlijke situaties met fietsers en voetgangers.” aldus Folke D’Haeyer. “De parking zal in 2025 moeten wijken voor de fietssnelweg F45. Wacht niet langer en schaf de parking nu al af. Er is voldoende parkeerplaats in de Bekstraat. Met een parkeerverbod, duidelijke wegmarkering voor de oversteekplaats en desnoods een laagje asfalt voor het comfort kan een relatief goedkoop tijdelijk fiets- en voetpad worden aangelegd tot de definitieve aanleg er komt in 2025.” besluit raadslid voor Groen Folke D’Haeyer.