Nú actie van de stad voor een verkeersveiligere Edelareberg

15 Oktober 2020

Nú actie van de stad voor een verkeersveiligere Edelareberg

De Edelareberg en Kerzelare hebben een heel slechte reputatie wat de verkeersveiligheid betreft. De voorbije jaren stelde Groen op de gemeenteraad regelmatig voor dat de stad maatregelen zou nemen. De afgelopen week gebeurden opnieuw 2 ongevallen. De stad mag zich niet langer verstoppen en moet nú actie ondernemen.“Dat de Edelareberg en Kerzelare een heel slechte reputatie hebben, zal niemand betwisten.,” steekt m/v/x van wal, “Op 9 februari 2019 organiseerden burgers uit Leupegem en Edelare een bijeenkomst rond verkeersveiligheid en –leefbaarheid in hun gemeente. Tijdens hun presentatie leerden we dat er in 2018 op dit tracé van de N8 13 ongevallen en in tijdens de eerste vijf weken van 2019 ook al 2 ongevallen gebeurden.”“Op de definitieve herinrichting van de N8 is het in het meest gunstige scenario nog 7 à 8 jaar wachten.,” gaat m/v/x verder, “Regelmatig stelde Groen voor om voorlopige maatregelen te nemen, maatregelen die niet altijd duur hoeven te zijn: de maximumsnelheid verlagen tot 50 km/u en de snelheid controleren, paaltjes tussen de rijweg voor gemotoriseerd verkeer en de fietsstrook, trajectcontrole, inhaalverbod.”“De stad mag zich niet langer wegsteken achter het feit dat de N8 een gewestweg. De problematiek is lang genoeg gekend,” besluit m/v/x, “De ongevallencijfers tonen duidelijk genoeg aan dat Oudenaarde nú actie moet ondernemen. Om onze vraag kracht bij te zetten hielden we met Groen vandaag deze korte, coronaveilige actie. Op de eerstvolgende gemeenteraad zullen wij onze voorstellen nog eens opnieuw indienen.”