OCMW Oudenaarde duikt in het rood

04 April 2013

OCMW Oudenaarde duikt in het rood

Het was even schrikken toen afgelopen woensdag de begroting van het Oudenaards OCMW ter goedkeuring werd voorgelegd op de OCMW-raad. Wouter Decoodt (OCMW-raadslid voor Groen): "Om de werking van het OCMW niet in het gedrang te brengen hebben we onze goedkeuring verleend aan deze voorlopige begroting. Het stemt ons echter zeer ongerust dat de voorgelegde begroting een tekort van vertoont. Meer zelfs, er is meer dan 1,5 miljoen euro extra nodig om in 2013 niet in liquiditeitsproblemen te komen. Geld dat zal moeten bijgepast worden door het stadsbestuur."

800 000 euro

"De voorzitter van het OCMW (Stefaan Vercamer - CD&V) gaf aan dat er in juni een budgetwijziging zal komen ten einde de put te vullen. Er zijn 2 mogelijkheden", aldus Decoodt, "ofwel past de stad Oudenaarde het tekort bij - wat de begroting van deze laatste in het gedrang zou brengen - ofwel dient er drastisch bespaard te worden binnen het OCMW. En net dat laatste is een doemscenario voor Groen, want dan dreigt het financieel beleid van de voorbije jaren op de kap van de minstbedeelden terecht te komen."

Wouter Decoodt: "Wij gaan er met Groen de komende maanden op toezien dat het OCMW de juiste keuzes maakt om deze scheve situatie recht te trekken. We kunnen de meerderheid nu al meegeven dat indien het tekort niet op een billijke manier wordt weggewerkt, wij geen goedkeuring zullen geven aan de aangepaste begroting."