Onze mandatarissen en thema's

17 Januari 2022

Voorzitster van Groen Oudenaarde An Verhasselt (links onder) met mandatarissen Derde partij met 19,5% Groen werd bij de lokale verkiezingen van 2018 de derde grootste partij in Oudenaarde met 19,5% van alle stemmen en werd zo bijna even groot als de tweede partij (19,7%). Groen heeft daardoor 6 gemeenteraadsleden en 2 leden in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en is daarmee de grootste oppositiepartij. Gemeenteraadsleden:Elisabeth Meuleman (fractieleidster) (rechts onder)Steven Bettens (uiterst rechts)Maud Wybraeke (niet op deze foto)Eric Meirhaeghe (rechts bovenaan)Pieter Feys (uiterst links)Mathilde Haesaert (niet op deze foto)Leden in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst:Peter Blondeel (tweede links bovenaan)Dirk Vanmaezaeke (tweede rechts) Thema's Hieronder vindt u alle thema's en schepenen die onze mandatarissen voor u opvolgen: Commissie burgemeester Marnic De MeulemeesterVeiligheid – Communicatie – Toerisme – City Marketing – Ruimtelijke Ordening – Milieu – DuurzaamheidLeden Groen: Steven Bettens en Pieter Feys Commissie schepen Stefaan VercamerCultuur – Wijkontwikkeling – Burgerzaken – Tewerkstelling – Sociale economie – Landbouw – Wonen - KerkfabriekenLeden Groen: Eric Meirhaeghe en Elisabeth Meuleman Commissie schepen John Adam:Evenementen – Openbare werkenLeden Groen: Steven Bettens en Mathilde Haesaert Commissie schepen Peter SimoensSport - Recreatie - MobiliteitLeden Groen: Mathilde Haesaert en Steven Bettens Commissie schepen Bart DosscheFinanciën – Aankoopdienst – Informatica (ICT) – Administratieve Vereenvoudiging – DierenwelzijnLeden Groen: Pieter Feys en Elisabeth Meuleman Commissie schepen Sybille De VosPersoneelszaken – Onderwijs – ZusterstedenLeden Groen: Eric Meirhaeghe en Elisabeth Meuleman Commissie schepen Julie DosscheLokale Economie – KMO – Middenstand - Jeugd - Internationale BetrekkingenLeden Groen: Mathilde Haesaert en Maud Wybraeke Commissie schepen Mathieu MasSociaal Beleid – Gezinsbeleid – Seniorenbeleid – Ontwikkelingssamenwerking – Gelijke kansen – Kinderopvang – Gezonde gemeenten – Mensen met een beperking – ArmoedebestrijdingLeden Groen: Maud Wybraeke en Eric Meirhaeghe   Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst - Voorzitter Mathieu MasLeden Groen: Peter Blondeel en Dirk Vanmaelzaeke