Onze mensen

Steven Bettens - gemeenteraadslid Oudenaarde

Voorzitter van Groen Oudenaarde is Steven Bettens. Sinds 1 januari 2013 zetelt hij ook in de Oudenaardse gemeenteraad.

Steven is 51 jaar, woont in Leupegem, is gehuwd met Marjan Beugnies en is papa van Sem en Aram.

Steven weet als geen ander mensen te mobiliseren. Ook politiek-inhoudelijk volgt hij de belangrijke dossiers op de voet.

Elisabeth Meuleman - gemeenteraadslid Oudenaarde

Sinds 2 januari 2007 zetelt Elisabeth als gemeenteraadslid voor Groen Oudenaarde. En op 7 juni 2009 werd Elisabeth tevens verkozen in het Vlaams Parlement.

Ze is 42 jaar en mama van drie. Ze studeerde filosofie en werkte voor Groen (als beleidsmedewerkster welzijn, cultuur en onderwijs).

Ze ijvert voor een warme samenleving en bruisende deelgemeentes en wil dat de stad meer inversteert in het lokale verenigingsleven.

www.elisabethmeuleman.be

Elisabeth op twitter

Koen Roman

Koen Roman is voor Groen Politiek Secretaris in Oudenaarde, regiovoorzitter van Zuid-Oost-Vlaanderen en zetelt in het partijbestuur van Groen nationaal.

Als geboren en getogen Oudenaardist geeft de 49-jarige burgerlijk ingenieur mee invulling aan de politieke standpunten op lokaal en regionaal niveau. Dossiers rond financiën, mobiliteit, onderwijs en intercommunales zijn zijn dada.

Samen met vrouw, Sophie Lazou, en dochters Célestine en Clémence is hij woonachtig te Ename.

Folke D'Haeyer - gemeenteraadslid Oudenaarde

Folke woont in Volkegem, is 30 jaar en ook bekend van zijn acties rond het skatepark.

Wouter Decoodt - OCMW-raadslid

Wouter (47 j) is (pleeg)vader van 3 lieve meisjes en woont in Leupegem.

Hij is orthopedagoog, werkte eerst bij jongeren met een meervoudige handicap en erna in de Bijzondere Jeugdzorg als (hoofd)opvoeder voor jongeren en gezinnen in crisissituaties.

Sinds november 2008 is hij coördinator van vzw aPart en vzw De Werf afdeling Zuid-Oost-Vlaanderen, samen een dienst voor projectbegeleiding, time-out en persoonlijke ontwikkelingstrajecten in Oudenaarde.

Voor een aantal jongeren voldoet het reguliere aanbod binnen het onderwijs en de jeugdhulpverlening niet. Deze jongeren vallen uit de boot, haken af, komen in een neerwaartse spiraal terecht,... Vzw De Werf en vzw aPart proberen deze jongeren opnieuw te bereiken. Klassieke methodieken missen hier soms hun doel. Via alternatieve werkwijzen proberen we de motivatie van de jongeren om deel te nemen aan het maatschappelijke leven en het onderwijs opnieuw te verhogen. Hierbij gaan we aanklampend en op maat van de jongeren te werk.

Wouter Decoodt zetelt sinds 1 januari 2010 voor Groen zowel in de raad, als in het vast bureau van het OCMW.

Hij gaat voluit voor een duurzame en solidaire samenleving waar iedereen kan participeren in een structureel en sociaal beleid. Hij staat voor sociale grondrechten, een leefbaar minimuminkomen, een leefbare woonomgeving, het recht op onderwijs, werk, cultuur, sport, vrije tijd en maatschappelijke dienstverlening voor iedereen!