Ook de provincie weigert een vergunning voor het project Vossemeren in Leupegem

19 Oktober 2019

Ook de provincie weigert een vergunning voor het project Vossemeren in Leupegem

Nadat het college van burgemeester en schepenen begin dit jaar weigerde een vergunning af te geven voor de bouw van 145 wooneenheden op het terrein langs de Watermolenstraat en Vontstraat in Leupegem, heeft ook de Bestendige Deputatie van de provincie de omgevingsvergunning geweigerd. De provincie ziet het ontwerp als "een gemiste kans om de site op een kwalitatieve manier te ontwikkelen", zo lezen we letterlijk in haar besluit."Dat projectontwikkelaar Vossemeren tegen de weigering van het stadsbestuur beroep zou aantekenen was zo goed als zeker," aldus Groen gemeenteraadslid Steven Bettens, "De Bestendige Deputatie deed op 3 oktober uitspraak en stelt dat de aanvraag op een aantal punten schromelijk tekortschiet. In het ontwerp zijn te weinig groenzones en openbaar domein voorzien. Over het grote centrale plein oordeelt de deputatie: 'Het centrale plein is grotendeels geconcipieerd vanuit het achterliggend idee om licht en lucht in de halfondergrondse parkeergarage te brengen. Deze ondergrondse ruimte, die zal worden beplant met bomen, wordt grotendeels omgeven door circulatieruimte. Op die manier blijft er niet veel ruimte voor kwalitatief, bruikbaar groen over.'. De rest van de publieke ruimte is volgens de deputatie immers te versnipperd en te veel in functie van circulatie.""De deputatie stelt verder dat het aantal bouwlagen van meerdere bouwblokken hinder voor omwonenden zal veroorzaken en dat het aantal parkeerplaatsen voor bezoekers en voor gebruikers van de geplande crèche en zaal te laag is.""Reeds tijdens het openbaar onderzoek twaalf maanden geleden stelden we met Groen dat woningbouw als stadsinbreiding kan maar dan wel op een menselijke schaal," besluit Steven Bettens, "En dat er ook voldoende groene ruimte moest voorzien worden waar mensen uit de buurt en hun kinderen elkaar kunnen ontmoeten. Na de weigering van de vergunning door het college van burgemeester en schepenen stelde Groen een overleg tussen de buurt, het stadsbestuur en projectontwikkelaar Vossemeren voor. Wij hopen dat de stad en Vossemeren nu wel zullen samenzitten met de buurt en dat niet langer zal uitgegaan worden van een maximale ontwikkeling maar dat ook rekening zal gehouden worden met de leefbaarheid, zowel met de leefbaarheid voor de nieuwe inwoners als voor alle omwonenden."